ماموران پولیس در آلمان/عکس: Picture-Alliance
ماموران پولیس در آلمان/عکس: Picture-Alliance

ماموران پولیس در هارزه فلد (ناحیه اشتاده) در ماموریتی که در یک کمپ انجام شد، یک پناهجو را به ضرب گلوله کشتند. هارزه فلد در ایالت نیدرزاکسن آلمان قرار دارد.

 بربنیاد گزارش لوی سارنوالی در روز دوشنبه، ماموران پولیس، ناوقت شام یکشنبه در کمپ به یک مرد ۴۰ ساله از سودان برخورد کردند که مسلح با چاقو بود. براین اساس «در جریان ماموریت، مرد ۴۰ ساله با چاقو به ماموران پولیس حمله کرد. آن ها نیز از اسلحه استفاده کرده و چندین بار تیراندازی کردند.»

به گزارش سخنگوی لوی سارنوالی، قبل از این واقعه، ساکنان کمپ در روز یکشنبه ماموران پولیس را دوبار به این جا فراخوانده بودند و گفته بودند که این مرد آن ها را تهدید کرده است. پولیس سعی کرده این مرد را به یک شفاخانه بیماران روانی انتقال دهد، اما محکمه این درخواست را رد کرده است.

بعد ساکنان کمپ در حدود ساعت ۲۳:۳۰ دوباره با پولیس تماس گرفتند و گفتند که فرد پناهجو آن ها را با چاقو تهدید می کند.

براساس گزارش سخنگوی لوی سارنوالی، فرد مهاجر در پی تیراندازی ماموران پولیس در شفاخانه اشتاده جان باخت. لوی سارنوالی اشتاده تحقیقات قضایی به اتهام قتل غیرعمد را بر علیه ماموران پولیس به جریان انداخته است.

سخنگوی لوی سارنوالی در ادامه گفت، اداره پولیس در کوکس هافن مامور تحقیق دراین زمینه قرار دارند. به خصوص باید روشن شود که آیا ماموران پولیس در دفاع از خود عمل کرده اند یا نه.

اوته کوک، شهردار هارزه فلد گفت، قبل از این روشن بود که فرد مهاجر دچار مشکلات روانی بوده است. او به این خاطر تحت سرپرستی اداره صحت «Gesundheitsamt» و خدمات اجتماعی روانشناسی قرار داشت.

به گفته شهردار هارزه فلد، این واقعه مرگبار باعث «شوک و ناراحتی» مردم این منطقه شده است و ۹ ساکن کمپ تا اطلاع ثانوی به جای دیگری انتقال داده شده اند.

 

در همین زمینه