نظارت نیرو های ترکی در مرز بین ایران و ترکیه شدت گرفته است
نظارت نیرو های ترکی در مرز بین ایران و ترکیه شدت گرفته است

ترکیه ۵۶۰ میلیون یورو دیگر از اتحادیه اروپا برای همکاری در سیاست پناهندگان دریافت می‌کند. قرار است از این پول در بخش فراهم آوری خدمات آموزشی برای پناهجویان نیز هزینه شود.

بر اساس معلومات کمیسیون اتحادیه اروپا، قرار است سه میلیارد یوروی دیگر در سال های آینده به ترکیه داده شود. گفته می‌شود که با پول های تازه، ترکیه باید از توافقنامه پناهندگی اتحادیه اروپا با این کشور که در سال ۲۰۱۶ به امضا رسیده است پیروی کند.

براساس این توافقنامه، انقره باید در کنار همه مسایل دیگر، مهاجرانی را که به صورت غیرقانونی از طریق ترکیه به جزایر یونان می‌آیند و حق پناهندگی دریافت نمی‌کنند را دوباره بپذیرد. در عوض کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سوریایی هایی که نیاز به حمایت دارند را می‌ پذیرد و کسانی که در ترکیه مانده اند، حمایت مالی به دست خواهند آورد.

به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا، ترکیه در حال حاضر میزبان بیشترین گروه از پناهجویان در جهان است. از این جمله حدود ۳،۶ میلیون سوریایی ثبت نام شده و حدود ۳۷۰ هزار نفر پناهجوی راجستر شده، از کشورهای دیگر می‌باشند.

با پول های جدید باید تضمین شود که «صدها هزار کودک مهاجر در ترکیه بتوانند به مکتب بروند و کیفیت بالایی آموزشی به دست بیاورند. کمیسار مسئول اتحادیه اروپا، اظهار داشته است که مقامات ترکیه، بودجه ای را برای مقابله با چالش های مربوط به مهاجرت و برای بهبود مدیریت مرزی، به ویژه با توجه به تحولات در مرز شرقی ترکیه، در اختیار خواهد داشت.

 

در همین زمینه