حدود شش هزار افغان منتظر پیوستن به اعضای خانواده شان در آلمان هستند
حدود شش هزار افغان منتظر پیوستن به اعضای خانواده شان در آلمان هستند

پرو ازول از سیاست حکومت ائتلافی جدید در ارتباط با برنامه ها در مورد تسهیلات الحاق خانواده‌های پناهجویان استقبال کرد. این سازمان حامی پناهجویان در آلمان همزمان بر انجام سریع روند صدور ویزا تأکید نمود.

گونتر بورکهارت، مدیرعامل پروازول به خبرگزاری آلمان گفت: «تسریع کار صدور ویزا از طریق کاربرد وسایل مدرن ارتباطی، امر بسیار ضروری است.»

افزون برآن سه حزب حکومت ائتلافی سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات های آزاد آلمان، در توافقنامه ائتلافی شان، شماری از قاعده ها در موارد ساده ساختن الحاق اقارب مهاجران از خارج را فیصله کرده اند.

به این ترتیب قرار است مهاجران دارای حفاظت محدود که اغلب از کشور های جنگزده مانند سوریه هستند، در ارتباط با الحاق خانواده با مهاجرانی حقوق برابر می یابند که از حق حفاظت در چارچوب کنوانسیون مربوط به مهاجرت ژنیو برخوداراند.

پیش شرط برای این نوع حفاظت، تعقیب و آزار توسط بازیگران دولتی و یا غیر دولتی در کشورهای مبداء می باشد. امکانات برای حفاظت محدود که برمبنای آن، پناهجویان اقارب شان را از خارج به آلمان نزد شان می آوردند، مدت زمانی متوقف شده بود.

مرتبط: حدود شش هزار افغان منتظر پیوستن به اعضای خانواده شان در آلمان هستند

در ماه آگست سال ۲۰۱۸، یک قاعده جدید با سقف نهایی ۱۰۰۰ نفر در ماه که احزاب ائتلافی سوسیال دموکرات، سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی در مورد آن توافق کرده بودند اجرایی اعلام شد. حالا قرار است این سقف نهایی حذف شود.

بورکهارت در مورد این تسهیلات و برنامه های حکومت جدید ابراز خوشی کرد که بر مبنای آن، برادران و خواهران زیر سن نیز اجازه دارند که همراه با والدین، نزد پناهجویان زیر سن به آلمان بیایند. در مورد زوج ها در آینده کافی است که آن ها سند آشنایی به زبان آلمانی را، بعد از ورود شان به آلمان ارایه کنند. مدیر عامل پروازول تأکید کرد که برای عملی شدن این قاعده ها، به تغییرات تا حد ممکن سریع قوانین نیاز است.

او افزود که روند صدور ویزا برای الحاق خانواده های پناهجویان که بررسی تقاضای آن ها اغلب ماه ها و حتی سال ها طول می کشد، باید با این تغییرات، تسریع شود و توزیع ویزا حد اکثر حین سه ماه بعد از تقاضا انجام شود.

او تأکید کرد که در این ارتباط باید کارمندان امور ویزا در نمایندگی های خارجی آلمان افزایش یابند؛ افزون برآن از افرادی نیازمند به حفاظت که در کشور مبداء شان مورد تعقیب و آزار قرار گرفته اند، خواسته نشود که تلاش کنند در ادارات آنجا اسناد لازم را به دست آورند، زیرا این امر آن ها را با خطر مواجه خواهد کرد.

 

در همین زمینه