عملیات ویژه پولیس آلمان فدرال علیه یکی از گروه افراطی سلفی در برلین (آرشیف)
عملیات ویژه پولیس آلمان فدرال علیه یکی از گروه افراطی سلفی در برلین (آرشیف)

از ماه جنوری تا نیمه ماه دسمبر سال ۲۰۲۱ جمعاً ۱۸ تن از اسلامگرایان خطرناک از آلمان اخراج شده اند. افزون بر آن پنج فرد به اصطلاح «مرتبط» با آن‌ها نیز اخراج شده اند.

بر مبنای پاسخ حکومت آلمان به درخواست کتبی گروه پارلمانی حزب عوامگرای «بدیل برای آلمان»، در سال ۲۰۲۱ میلادی پنج فرد خطرناک به روسیه، چهار نفر به ترکیه و دو تن دیگر به بوسنیا اخراج شده اند.

در بخش جرایم ناشی از انگیزه سیاسی به افرادی «خطرناک» گفته می شود که پولیس فکر می کند آن ها مرتکب اعمال شدید جرمی تا حمله تروریستی خواهند شد.

«اشخاص مرتبط» در جرایمی با انگیزه سیاسی به کسانی اطلاق می شود که رهبری این گونه حلقات را به عهده دارند با در آن نقش بازی می کنند و حمایت های لوژستیکی فراهم می سازند.

بر مبنای این معلومات، در سال ۲۰۲۱ به هر یک از کشورهای الجزایر، کویت، پاکستان، سومالیا، تاجیکستان، عراق و ایران نیز یک فرد خطرناک برگشت داده شده است.

این گونه اخراج ها از آلمان در سال ۲۰۲۱ با دشواری مواجه شد که محدودیت های سفر به خاطر بحران کرونا تنها یکی از دلایل آن است. یک عامل دیگر وضعیت افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان در نیمه ماه اگست است که بعد از آن هیچ مورد اخراج به این کشور عملی نشده است.

علاوه بر این، اخراج ها از آلمان به سوریه از سال ها به این سو متوقف است. در سال ۲۰۱۹ جمعاً ۳۲ فرد خطرناک اسلامگرا و به اصطلاح «مرتبط» به این کشور برگشت داده شدند.

معلومات قبلی حکومت آلمان نشان می دهد که اکثر افرادی که اداره استخبارات داخلی آلمان به آن ها به عنوان افراد بالقوه تروریسم اسلام گرایانه می نگرد، شهروندان آلمان اند که تعداد شان به ۹۴۰ نفر می رسد. دومین گروه بزرگ را شهروندان سوریه تشکیل می دهند که تعداد شان به ۲۸۰ نفر می رسد. علاوه بر این، ۱۲۰ نفر از شهروندان ترکیه، ۹۰ نفر از روسیه و ۶۰ نفر از عراق در این جمع شمرده می شوند.

 

در همین زمینه