اردوگاه پناهجویان که در ماه سپتمبر امسال در جزیره ساموس یونان افتتاح شد
اردوگاه پناهجویان که در ماه سپتمبر امسال در جزیره ساموس یونان افتتاح شد

حکومت یونان می‌گوید که شمار مهاجران و پناهجویانی که در جزایر یونان زندگی می‌کنند، در ماه دسمبر سال گذشته، ۷۹ درصد کمتر از یک سال قبل از آن بوده است. جمعیت مهاجران و پناهجویان در سراسر یونان ۴۹ درصد کاهش یافته است.

حکومت یونان آمار تازه را در مورد حضور پناهجویان و مهاجران در جزایر و سرزمین اصلی این کشور به نشر رسانده است. براساس این آمار که حکومت یونان روز پنجشنبه (۲۷ فبروری) نشر کرد، شمار پناهجویانی که در سال ۲۰۲۱ به این کشور رسیدند، در جزایر به میزان ۵۸ درصد و در مجموع ۴۱ درصد کاهش یافته است.

در ماه دسمبر سال ۲۰۲۰، مجموعا ۶۴ هزار و ۶۲۷ پناهجو در مراکزی زندگی می‌کردند که توسط وزارت امور مهاجرت و پناهندگی یونان اداره یا نظارت می‌شدند. در حالی که در ماه دسمبر سال ۲۰۲۱، شمار آن ها به ۳۲ هزار و ۶۴۷ تن کاهش یافت.

پناهجویان در جزایر یونان با مشکلات طاقت فرسا روبرو اند
Amanullah Jawad
پناهجویان در جزایر یونان با مشکلات طاقت فرسا روبرو اند
Amanullah Jawad

۳۵۰۸ مهاجر و پناهجو در جزایر یونان

بیشترین میزان کاهش جمعیت مهاجران و پناهجویان در جزایر یونان بین ماه دسمبر ۲۰۲۰ و دسمبر سال ۲۰۲۱ بوده است. بر این اساس جزیره لیروس «با کاهش ۹۶ درصدی» در جایگاه نخست قرار دارد. جزایر ساموس و خیوس (هر کدام با ۸۸ درصد کاهش) در موقعیت دوم قرار گرفته اند. لیسبوس (۷۸ درصد) و کوس (۳۴ درصد) در جایگاه بعدی قرار می‌گیرند.

شمار مهاجرانی که در جزایر حاشیه بحیره اژه زندگی می‌کنند (جزایری که بیشتر مهاجران و پناهجویان پس از عبور از ترکیه در قایق های کوچک به آن جا می‌رسند) در ماه دسمبر سال ۲۰۲۱، ۳۵۰۸ نفر بود.

بر اساس گزارش ها، پناهجویان و مهاجران در ماه دسمبر سال ۲۰۲۱ فقط ۱.۳۶ درصد از مجموع جمعیت را در جزایر حاشیه بحیره اژه تشکیل می‌دادند. یک سال قبل از آن شمار آن ها به ۷.۶۷ درصد می‌رسید.


 

در همین زمینه