مهاجران داخلی در افغانستان
 (تصویر از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد)
مهاجران داخلی در افغانستان (تصویر از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد)

کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پی سفرش به أفغانستان و تاجیکستان نسبت به فراموش شدن مهاجران افغان به دلیل موج مهاجرت از اوکرایین ابراز نگرانی کرده و خواهان توجه جامعه جهانی به اوضاع بشری أفغانستان شد.

فیلیپو گراندی، در پی سفر چهار روزه اش به افغانستان اعلام کرد که جهان باید از مردم این کشور برای رفع نیازمندی های بشری شان به صورت دوامدار حمایت کند. وی افزود: «به همان اندازه که جهان به حق، درگیر جنگ در اوکرایین است، باید متوجه افغانستان هم باشد که یک بحران بسیار شدید را تجربه می کند.»

وی در این سفرش علاوه بر دیدار با سران طالبان، مسئولان نمایندگی سازمان ملل و سازمان های غیرحکومتی امدادرسان، به ولایت های قندهار و جلال آباد نیز سفر کرد. کمیسار عالی سازمان ملل متحد در أمور پناهندگان در قندهار یک مرکز صحی و در جلال آباد یک مکتب دخترانه را افتتاح نمود.

فیلیپو گراندی در مورد أوضاع بشری در أفغانستان گفت: «ما با افرادی صحبت کردیم که نمی دانند برای وعده غذایی بعدی خود چه خواهند خورد. مادران، پدران و زنان سرپرست خانواده از سلامت و رفاه فرزندان شان نگران هستند و نمی توانند خرج شان را تامین کنند.» وی افزود: «تعهد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به ماندن و رساندن کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان تزلزل ناپذیر است.»

اما وی تاکید کرد که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در سال جاری به ۳۴۰.۳میلیون دالر برای افغانستان نیاز دارد تا به بیجاشدگان و دیگر افغان های آسیب پذیر کمک کند. اما برنامه های این آژانس در افغانستان در حال حاضر تنها ۲۸ درصد یعنی ۹۷ میلیون دالر تمویل شده اند.

در سال ۲۰۲۲ این آژانس سازمان ملل به بیش از ۵۰۰ هزار افغان کمک نقدی و جنسی ارائه کرده است. برنامه های این سازمان روی بیجاشدگان داخلی و مهاجران عودت کننده به کشور متمرکز است. براساس آمار این سازمان ۳.۴میلیون نفر در داخل این کشور به خاطر جنگ و خشکسالی آواره شده اند.

گراندی در پی سفرش به أفغانستان، به تاجیکستان رفت و با امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان نیز دیدار کرد. وی سپس به شهرک وحدت رفت که میزبان سه چهارم از مجموع پناهجویان أفغان در تاجیکستان است. وی در پایان سفر دو روزه اش به تاجیکستان گفت: «با وجود بحران های فراوان در جهان، بسیار مهم است که جامعه جهانی از نیازهای پناهجویان افغان، در منطقه و از جمله اینجا در تاجیکستان، غافل نشود.»

گراندی با وزیر خارجه تاجیکستان نیز دیدار کرد و از طرح جامع دولت این کشور برای ثبت نام مجدد مهاجران أفغان، به منظور بررسی وضع اقمات آنان استقبال کرد. وی به حمایت این سازمان از حکومت برای میزبانی از مهاجران أفغان تاکید کرد و خواهان ارائه اقامت طولانی مدت به پناهجویان أفغان در تاجیکستان شد. براساس آمار این آژانس، حالا بیش از ۱۴ هزار مهاجر أفغان در این کشور زندگی می کنند.

تنها شش میلیون أفغان در کشورهای همسایه، عمدتا در ایران و پاکستان مهاجر هستند و همه روزه اخراج اجباری، عودت داوطلبانه و مهاجرت های مجدد ادامه دارد. رئیس کمیساریای سازمان ملل در أمور پناهندگان گفت که برای رسیدگی به وضع مهاجران أفغان در کشورهای همسایه به ۶۲۳ میلیون دالر نیاز است.

در پی تصرف مجدد قدرت توسط طالبان در أفغانستان أوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور بحرانی تر شده و مهاجرت های توده روزافزون است. در حال حاضر ۲۴ میلیون نفر از جمعیت این کشور به حمایت بشردوستانه نیاز دارند.

به گفته سازمان ملل متحد، سازمان های امدادرسان بین المللی برای برنامه واکنش سریع بشردوستانه برای رفع نیازهای حیاتی أفغان ها، جلوگیری از گسترش گرسنگی، بیماری، مرگ احتمالی و آوارگی بشتر مردم به حدود چهار و نیم میلیارد دالر نیاز دارند. قرار است کشورهای مختلف اهدا کننده پول به این سازمان ها، به زودی در مورد منازعه در اوکرایین و بحران بشری در أفغانستان و به منظور رسیدگی به آوارگان این کشورها، نشستی داشته باشند.

به گفته رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، وی در ملاقاتش با سران طالبان به عنوان حاکمان فعلی أفغانستان به آنان تاکید کرده که "حفاظت از حقوق و رفاه افغان ها مستلزم ثبات سیاسی و اقتصادی طولانی مدت است." وی افزود: «این همچنین مستلزم آن است که مقامات فعلی نسبت به کسانی که آواره شده اند، اعتماد ایجاد کنند. من در ملاقات هایم به آنها گفتم که بهترین راه برای انجام این کار این است که اطمینان حاصل شود که همه أفغان ها، اعم از اقلیت ها، مردان، زنان، دختران و پسران می توانند از حقوق خود بهره مند شده و به صورت یکسان به کار و خدمات دسترسی داشته باشند.»

وی اضافه کرد جامعه جهانی در أفغانستان باید فعال بماند؛ اما رویکردهای بشردوستانه به تنهایی کافی نخواهد بود. احیای سیستم بانکی و اقتصاد افغانستان و از سرگیری پروژه های انکشافی می تواند به ایجاد زیربناهایی کمک کند که بر اساس آن أفغان های آواره و همچنین پناهندگان بتوانند در صورت فراهم شدن شرایط، داوطلبانه به کشورشان برگردند.

تهاجم روسیه به اوکرایین و مهاجرت های توده ای از این کشور، توجه جهانی را به خود جلب کرده است. بسیاری از پناهجویان و مهاجران در کشورهای اروپایی از برخورد دوگانه دولت های میزبان با مهاجران غیراروپایی ناراضی اند و نگران هستند که کاملا به فراموشی سپرده شوند.

 برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله دری

 

در همین زمینه