آرشیف: مرکز دیپورت مهاجران در بلژیک. عکس از مهاجر نیوز
آرشیف: مرکز دیپورت مهاجران در بلژیک. عکس از مهاجر نیوز

برخی از مهاجران افغان درخواست پناهنده‌گی را به کشور های دیگر نسبت به فرانسه ترجیح می دهند. وزیر پشه یی یکی از مهاجران افغان که قبلا در فرانسه بوده و حالا در بلژیک به سر می برد از سیستم پناهنده‌گی در فرانسه راضی نبوده و راهی بلژیک شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش مهاجرنیوز بخوانید.

وزیر پشه ایی مهاجر ٢٠ ساله افغان راه دشوار مهاجرت را سپری نموده است. او هشت ماه می شود که افغانستان را ترک نموده و بلاخره به بلژیک رسیده است. او به مهاجرنیوز گفت: «چهار روز می شود که در بلژیک هستم. وقتی از افغانستان بیرون شدم نخست به پاکستان رفتم، سپس به ایران، ترکیه، یونان، مقدونیه شمالی، سربیا، فرانسه و بلاخره در بلژیک رسیدم.»

او می گوید که چند روزی را در فرانسه سپری کرده اما نخواست که در این کشور درخواست پناهنده‌گی دهد زیرا به گفته او روند پناهنده‌گی در فرانسه مشکلات زیاد دارد.

وی افزود: «در فرانسه روند پناهنده گی خوب نیست، ترجیح دادم به بلژیک بروم. در آنجا جایی برای خوابیدن نیست. دولت خانه نمی دهد. مهاجران در خیمه هستند. امکانات نیست. درخواست پناهنده‌گی نیز معلوم نیست که قبول می شود یانه...»

بررسی واقعیت: وزیر داخله فرانسه می‌گوید که فرانسه افغان‌ها را اخراج نمی‌کند

او می گوید از روزی که مهاجران اوکراینی به فرانسه و کشور های دیگر آمده اند، مقامات به مهاجران افغان توجه نمی کنند. به گفته او نبود جای و مکان یکی از مشکلات عمده مهاجران است. این مهاجر جوان افغان در این مورد گفت: «من در فرانسه کسی را نداشتم. اینجا در بلژیک نزدیکان من هستند و در زمینه خانه و مسکن با من کمک می کنند. اگر هیچ جایی برای خوابیدن نباشد، حد اقل چند وقتی نزد آنها می مانم.»

وزیر یکبار برای رفتن به انگلستان نیز تلاش کرده است اما موفق نشده است. او در مورد اقدام رفتنش به انگلستان گفت: «برای من بهترین گزینه انگلستان بود. وقتی در فرانسه بودم سوار کامیون شدم اما در راه گیر آمدم و برگشتم دادند. رفتن به انگلستان با قایق خطرناک است. وقتی رفتنم به انگلستان نشد، فرانسه را نیز ترک کردم و در بلژیک آمدم. اینجا درخواست پناهنده‌گی خواهم داد.»

بلژیک: مهاجران اوکراینی زیر سن با کمبود سرپرست قانونی مواجه هستند

او می گوید که یکی از دوستانش به تازه‌گی به فرانسه رسیده است. با مشکلات زیادی روبرو است. جا برای خوابیدن ندارد اما چاره ای نیست، باید این روز های دشوار را سپری کند زیرا مهاجرانی که خانواده و نزدیکان شان نیستند، بیشتر دچار مشکلات می شوند.

در همین مورد: نگرانی از تغییر قانون حفاظت جانبی برای پناهجویان افغان‌ در بلژیک

او در اخیر می گوید: «پیام من به مسئولان کشور های میزبان مهاجران این است که در میان مهاجران فرق قایل نشوند. تعصب را کنار بگذارند. آنها مهاجران افغان را نباید به خاطر مهاجران اوکراینی فراموش کنند. همه ما قربانی جنگ هستیم و به گونه یکسان به حمایت نیاز داریم.»

 

در همین زمینه