در سپتامبر ۲۰۲۰، اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان در اثر آتش سوزی سوخت. عکس: رویترز
در سپتامبر ۲۰۲۰، اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان در اثر آتش سوزی سوخت. عکس: رویترز

یک دادگاه استیناف در یونان دو پناهجوی ۱۸ ساله افغان را در پیوند به آتش زدن اردوگاه موریا به چهار سال زندان محکوم کرد. آتش‌سوزی در این اردوگاه باعث شد که ۱۳ هزار مهاجر بی‌سرپناه شوند.

یک محکمه تجدید نظر در جزیره لیسبوس یونان روز سه شنبه حکم کرد که دو پناهجوی ۱۸ ساله افغان هر یک چهار سال زندانی شوند. این پناهجویان متهم بودند که در اردوگاه موریا در ماه سپتمبر سال ۲۰۲۰ آتش افروخته بودند که منجر به آتش‌سوزی بزرگ و از بین رفتن کامل این کمپ گردید.

کمپ موریا، بزرگترین اردوگاه مهاجران در سطح اتحادیه اروپا دانسته می‌شد که پیش از آتش سوزی دست کم ۱۳ هزار مهاجر در آن زندگی می‌کردند.

محکمه استیناف حکم مجازات قبلی این دو تن را از پنج سال به چهار سال تقلیل داد. هنگامی که این کمپ دو سال پیش در پی آتش سوزی در روزهای هشتم و نهم ماه سپتمبر به خاکستر مبدل شد، این دو پناهجوی افغان زیرسن بودند.

مرتبط: وزیر داخله آلمان بر لزوم کمک به پناهجویان در یونان تاکید کرد

ویکی آنگلیدو، وکیل مدافع این پناهجویان پس از جلسه محاکمه گفت که دادگاه استیناف لیسبوس باید مجازات قبلی صادر شده در ماه مارچ سال ۲۰۲۱ را به نصف کاهش می‌داد. او مدعی شد که شواهد معتبر بر علیه این دو پناهجو بسیار کم است.

خانم آنگلیدو به خبرگزاری فرانسه گفت، با وجود اینکه این دو پناهجو در زمان آتش سوزی خوردسال بودند، اما با آنهم شرایط برای کاهش مجازات آنها در نظر گرفته نشده است.

در مورد محکومیت این دو مهاجر زیر سن افغان، سازمان‌های غیردولتی انتقاد کردند. مرکز حقوقی لسبوس در بیانیه ای گفت که «دادگاه ها قوانین اساسی یک محاکمه عادلانه را زیر پا گذاشته و این دو جوان افغان را بدون شواهد معتبر محکوم کرده اند.»

سازمان Free the Moria 6 که در همبستگی با متهمان ایجاد شد، همچنان از بی‌نظمی‌ها و اشتباهات رویه‌ یی دادگاه انتقاد کرده و گفت: «ما از این بی عدالتی جدید عصبانی هستیم. اما به مبارزه و آزادی همه بازداشت شدگان در موریا ادامه خواهیم داد.»

در ماه جون سال ۲۰۲۱ یک محکمه دیگر در جزیره خیوس چهار پناهجوی دیگر را به دلیل نقش شان در آتش سوزی اردوگاه موریا به ده سال زندان محکوم کرد.

بیشتر بخوانید:عاملین آتش سوزی اردوگاه موریا به ده سال زندان محکوم شدند

در روزهای پس از آتش سوزی، چند تن از پناهجویان افغان به ظن آتش افروزی در اعتراض به محدودیت های کرونایی در کمپ موریا دستگیر شدند.

قرار بود این دو پناهجوی ۱۸ ساله دوباره به بازداشتگاه ویژه نوجوانان در شهر آتن انتقال داده شوند، جایی که آنها از ۱۹ سپتمبر سال ۲۰۲۰ به این طرف نگهداری می‌شوند.

 

در همین زمینه