جریان تخلیه اردوگاه مهاجران در منطقه پانتن پاریس. ٢٢ جون ٢٠٢٢. عکس: سازمان اتوپیا ۵۶
جریان تخلیه اردوگاه مهاجران در منطقه پانتن پاریس. ٢٢ جون ٢٠٢٢. عکس: سازمان اتوپیا ۵۶

به گفته مقامات فرانسه صبح امروز حدود ٣۶٠ مهاجر از اردوگاهی در میدان "له مارسییز" در پورت دو پانتن، حوزه نزدهم پاریس تخلیه شده و به مراکز پذیرش انتقال داده شدند. اما ده ها تن دیگر دوباره به خیابان آمده و در بی سرپناهی قرار گرفتند.

پرفکتور ایل دو فرانس امروز چهارشنبه ٢٢ جون، در بیانیه ای گفت: « حدود ٣۶٠ مهاجر از اردوگاهی در میدان "له مارسییز" در پورت دو پانتن، حوزه نزدهم پاریس به مکان های امن انتقال داده شدند.»

به گفته این منبع، افراد تخلیه شده از این اردوگاه، به مراکز پذیرش مهاجران انتقال داده شده و پس از ارزیابی وضعیت اداری، از حمایت های اجتماعی و صحی برخوردار خواهند شد.این مهاجران در حوزه های ایل دو فرانس پاریس و در ولایات دیگر فرستاده شدند.

بسیاری از این مهاجران افغان هستند. در میان آنها خانواده ها، شامل زنان و کودکان نیز حضور دارند.

نیکولا از سازمان اتوپیا۵۶ به مهاجرنیوز گفت که در مجموع ۲۰۰ تن در این اردوگاه زندگی می کردند، اما در جریان عملیات تخلیه، بسیاری از پناهجویان از جاهای دیگر از جمله سودانی ها و اریتریایی ها به اردوگاه آمدند تا به آنها نیز سرپناه داده شود.

به گفته او به ۵۰ تن از این مهاجران سرپناه داده نشده و دوباره به خیابان آمدند.

وی افزود: «این عملیه تخلیه فقط برای مهاجران مجرد بود، پلیس اجازه نمی داد که خانواده ها به سرویس ها سوار شوند.»


وسایل مهاجران در اردوگاه پانتن در پاریس. عکس: سازمان اتوپیا۵۶
وسایل مهاجران در اردوگاه پانتن در پاریس. عکس: سازمان اتوپیا۵۶


نیکولا گفت که ساکنان اردوگاه از عملیه تخلیه آگاه نشده بودند. آنها همچنان نمی دانستند که به کدام منطقه اعزام خواهند شد. وی همچنان گفت: «برخی از افراد به مراکز تخلیه شدند. دو مهاجر افغان را دیدم که دوباره به اردوگاه برگشتند.»

نیکولا از سیاست فعلی دولت انتقاد می کند و می گوید که فرانسه باید همان اقداماتی را که سایر کشورها برای استقبال از پناهجویان انجام می دهند، انجام دهد. وی گفت: «مهاجران در آلمان پس از ثبت پرونده خود در مراکز زندگی می کنند. اما در اینجا آنها باید شب را در خیابان بگذرانند تا دولت به آنها سرپناه دهد و سپس از خانه دوباره بیرون رانده می شوند.»


پلیس حدود پنجاه تن را از اردوگاه اخراج کرد. عکس: سازمان اتوپیا۵۶
پلیس حدود پنجاه تن را از اردوگاه اخراج کرد. عکس: سازمان اتوپیا۵۶


سیاست اخراج مهاجران

نیکولا می گوید برخی از مردم نمی خواستند سوار سرویس شوند، آنها می خواستند در اردوگاه بمانند. اما پلیس آنها را به بهانه «جرم مشهود» از اردوگاه اخراج کرد.

به گفته وی جرم مشهود آن است که پلیس ظرف ۴۸ ساعت اول پناهجو را از اردوگاه اخراج کند، در حالی‌ که این پناهجویان از مدت زیادی در اردوگاه زندگی می کنند.

این مدافع حقوق مهاجران معتقد است که سیاست مهاجرت دولت فرانسه با هدف عدم تسهیل برای ورود پناهجویان به این کشور است، بنابراین اقدامات جدی در این زمینه انجام نمی دهد.

به گفته پرفکتور ایل دو فرانس، این نهمین عملیه تخلیه اردوگاه مهاجران در جریان سال جاری است.

به گفته پرفکتور ایل دوفرانس، از آغاز سال روان، تا حال ٢٠٥۴ تن از اردوگاه های پاریس تخلیه شده و به مراکز پذیرش مهاجران انتقال داده شده اند. اما به گفته سازمان ها، برخی ها دوباره به خیابان آمده و در بی سرپناهی به سر می برند.

 

در همین زمینه