مهاجران افغان در مرز میان نیمروز و ایران، اکتوبر۲۰۲۱. عکس: رویترز
مهاجران افغان در مرز میان نیمروز و ایران، اکتوبر۲۰۲۱. عکس: رویترز

به گزارش رسانه های ایران، پناهجویان افغان که در برنامه سرشماری اتباع خارجی در ایران شرکت کرده اند می‌توانند به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند. ایران دو ماه پیش برنامه سرشماری اتباع خارجی را راه اندازی کرد.

احمد وحیدی وزیر داخله کشور ایران گفته است که مهاجرانی که در برنامه سرشماری اتباع خارجی شرکت کرده اند می توانند به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند.

وی یکشنبه گذشته این موضوع را با کمیسیون امور خارجی و مهاجرت مطرح کرد.

وحیدی افزود: «برای تعیین ظرفیت اتباع خارجی باید برنامه سرشماری آنها با جدیت انجام شود.» به گفته وی، برای تدوین سیاست های دقیق برای اتباع خارجی باید محل سکونت و فعالیت اقتصادی آنها شناسایی شود.

بحران مهاجرات: روند اخراج پناهجویان افغان از ایران ۶۰ درصد افزایش یافته است

وی همچنان گفت که با خارجیانی که در سرشماری شرکت نکنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. به گفته وی، در هماهنگی با مقامات کنونی افغانستان باید جلوی ورود مهاجران افغان به ایران گرفته شود که این موضوع بین دو طرف در حال بررسی است.

دو ماه پیش، وزارت داخله ایران اعلام کرد که سرشماری اتباع افغانستان آغاز شده و کشور در تلاش است تا در کوتاه مدت این سرشماری را انجام دهد.

پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، ایران با موج جدیدی از پناهجویان افغان مواجه شد. فقر، بیکاری، تهدید توسط طالبان و ناامنی هزاران افغان را مجبور به فرار به کشورهای همسایه از جمله ایران کرده است.

مرتبط: مردی که دو روحانی را در مشهد به قتل رسانده بود اعدام شد

وزیر امور خارجه ایران در اواخر ماه مارچ گفت که از زمان سقوط طالبان حدود یک میلیون پناهجوی افغان به ایران وارد شده اند و اکنون این تعداد به پنج میلیون مهاجر رسیده است.

بیشتر پناهجویان افغان در ایران می مانند، اما برخی از آنها از آنجا به ترکیه راه می یابند و تلاش می کنند که از آنجا وارد کشورهای اروپایی شوند. با افزایش مهاجرت افغان ها به ایران، تعداد مهاجران اخراج شده از این کشور نیز افزایش یافته است. به گفته طالبان، ایران هر هفته صدها مهاجر افغان را به افغانستان باز می گرداند.

 

در همین زمینه