در فرانسه بسیاری از کارهای اداری مهاجران آنلانن شده است. عکس: فلیکر، کریتیف کومون
در فرانسه بسیاری از کارهای اداری مهاجران آنلانن شده است. عکس: فلیکر، کریتیف کومون

داشتن آدرس رسمی برای دریافت نامه های اداری در فرانسه الزامی است. اما با روی کار آمدن پروسه اداری آنلاین، دیگر نامه ها از طریق اداره پست برای پناهجویان ارسال نمی شود.

تمامی پناهجویان در فرانسه ملزم به داشتن آدرس رسمی برای انجام وظایف اداری خود هستند.

دیدیی لسکی، رئیس اوفی (اداره مهاجرت و ادغام در فرانسه) گفت که داشتن آدرس رسمی برای دریافت نامه های افپرا (دفتر حمایت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت) بسیار مهم است. او می افزاید که هدف اصلی از داشتن آدرس رسمی دریافت نامه ها از سوی افپرا است. افپرا وظیفه دارد تا دو نامه مهم را از طریق اداره پست به آدرس های داده شده به پناهجویان ارسال کند: دعوت نامه برای مصاحبه و نامه تصمیم گیری در مورد پرونده پناهجو.

فرانسه و روند پناهندگی آنلاین: پناهجویان از طریق اینترنت از مراحل اداری و سرنوشت خود آگاه می‌شوند

در چند سال گذشته، بسیاری از مهاجران به مهاجرنیوز گفته اند که ناپدید شدن نامه ها کارهای آنها را با مشکل مواجه کرده است. فاتو (نام مستعار)، اهل ساحل عاج، در سال ۲۰۲۰ به مهاجرنیوز گفت که هیچ نامه اداری از هتل ها برای ارسال به مراکز اورژانس دریافت نکرده است.

روند آنلاین شدن مراحل اداری در افپرا

در چند ماه گذشته، برخی از ساختارهای وابسته به افپرا مراحل اداری خود را به صورت آنلاین انجام داده اند و دیگر از طریق اداره پست برای پناهجویان نامه ارسال نمی کنند.

از ماه می، پناهجویان می توانند تمام اسناد اداری خود را در حساب های آنلاین خود بیابند. در حال حاضر به پناهجویان هنگام ملاقات به پرفکتور آدرس اینترنتی و کدهای ویژه داده می شود.

ژرار سادیک، یکی از اعضای سازمان سیماد، گفت که پناهجویان به همه چیزهایی که در حساب های شخصی شان است دسترسی دارند و حتی می توانند اسناد پناهندگی خود را تمدید کنند.

اما آیا داشتن آدرس محل هنوز ضروری است؟ نماینده دفتر سیماد می گوید در این مورد یک «تناقض» واقعی وجود دارد.

پیام ها و ایمیل ها جاگزین اداره پست می شوند

هدف اصلی از داشتن آدرس رسمی این است که نامه ها باید به دست پناهجویان برسد، به خصوص زمانی که پناهجویان آدرس خود را تغییر می دهند و به مراکز یا مناطق دیگر می روند.

اما با پروسه اداری آنلاین، اکنون پناهجویان به جای نامه از سوی دفتر پست، پیام ها و ایمیل ها را دریافت می کنند.

رئیس دفتر اوفی می گوید که آنها تنها از طریق پیام و ایمیل با پناهجویان در تماس هستند. اوفی دیگر از طریق اداره پست برای پناهندگان نامه نمی فرستد. کارت های کمک دولتی پس از این از یک پست پرفکتور واحد صادر می شود. او می‌ افزاید: «در آنجا با مهاجران به صورت فیزیکی ملاقات می‌کنیم و آنها را در مورد همه مسائل آگاه می‌ سازیم.»

گرفتن سند خانه یا آدرس اجاره ای آسان نیست

ژرار سادیک می گوید که مهاجران پذیرفته شده نیز باید یک آدرس رسمی برای تمدید مدارک خود داشته باشند، در حالی که تمام اطلاعات از طریق ایمیل رد و بدل می شود. او می گوید مقامات معنی این را نمی فهمند که «دریافت سند آدرس یا خانه اجاره ای کار آسانی نیست.»

فرانسه: شورای دولت خواستار لغو پروسه دریافت و تمدید کارت اقامت از طریق آنلاین شد

مصاحبه با پرفکتور اکنون به صورت آنلاین در دسترس است و مهاجران نمی توانند خودشان به دفتر پرفکتور به گونه حضوری مراجعه کنند.

اما آیا هنوز نیازی به آدرس رسمی است؟ عضو دفتر سیماد می گوید: بلی. او گفت که برخی از نهاد ها مانند دادگاه ملی پناهندگی همچنان از طریق پست یا فکس برای پناهجویان نامه ارسال می کنند.

او می افزاید، مدارک ترک خاک فرانسه نیز فقط از طریق پست ارسال می شود.

 

در همین زمینه