حدود ٢٥٠ تن، شامل بسیاری از زنان باردار و کودکان خردسال در اردوگاهی در نزدیک پارک دی گیلان در منطقه بانیولی در حومه پاریس زندگی می‌کردند. عکس: مهاجرنیوز
حدود ٢٥٠ تن، شامل بسیاری از زنان باردار و کودکان خردسال در اردوگاهی در نزدیک پارک دی گیلان در منطقه بانیولی در حومه پاریس زندگی می‌کردند. عکس: مهاجرنیوز

٣١٧ تن از مهاجران که ده روز با خانواده هایشان در منطقه بانیولی در زیر یک پل خیمه زده بودند، صبح روز دوشنبه تخلیه شدند. در این اردوگاه که در کنار جاده برپا شده بود، خانواده ها با وجود موج گرما بدون آب و دسترسی به توالت زندگی می کردند. در میان آنها بسیاری از زنان باردار و نوزادان نیز حضور داشتند.

صبح دوشنبه ١٨ جولای، خانواده هایی که ده روز پیش در بانیولی در حومه پاریس خیمه زده بودند، توسط مقامات تخلیه شدند. به گفته پرفکتور، ٣١٧ تن در این اردوگاه حضور داشتند. در میان آنها بسیاری از کودکان و زنان باردار نیز شامل بودند.

مهاجران پس از تخلیه به سالن های ورزشی فرستاده شدند که در آنجا وضعیت اداری آنها بررسی می شود. پرفکتور ایل دو فرانس در یک بیانیه مطبوعاتی گفت که آنها باید به یک محل اقامت متناسب با در نظرداشت وضعیت آنها، چه در ایل دو فرانس یا در ولایت های دیگر هدایت شوند. بیست و دو تن از زنان مهاجر در محلات پرفکتور جا داده شدند.

کلارا انیلو، هماهنگ کننده سازمان اتوپیا٥٦ در پاریس، در مصاحبه با مهاجرنیوز گفت: «ما نگران شرایط زندگی آنها بودیم، زیرا هوا بسیار گرم شده بود و دسترسی واقعی به آب وجود نداشت. در ١۴ جولای، یک کودک ١٩ ماهه به دلیل کم آبی مجبور شد در شفاخانه بستری شود.»

«ما از اینکه همیشه سرگردان هستیم خسته شده ایم»

خانواده های مهاجر در نهم جولای در پی تظاهراتی در پیاده روها در کنار جاده مستقر شده بودند. مهاجران و سازمان ها خواستار این شده بودند که مکان‌های اقامتی که برای اوکراینی‌ها در نظر گرفته شده است، خالی است. این مکان ها می‌تواند برای تمام مهاجران نیازمند باشد.

در همین زمینه: اردوگاه نوجوانان مهاجر در میدان بستی در پاریس: «از دو ماه به این‌سو بی سرپناه هستم»

برخی از خانواده ها در واقع یک و نیم ماه در زیر خیمه ها به عنوان سرپناه های موقت که توسط سازمان اتوپیا٥٦ به آنها داده شده بود، در کنار جاده می‌خوابیدند. پییر ماتوران، هماهنگ کننده این سازمان در پاریس به مهاجرنیوز گفت: «به طور کلی، هر روز صبح خیمه ها و پتوها را جمع می‌کنیم. اما پس از اعتراض روز شنبه، خانواده ها تصمیم گرفتند برای همیشه در بانیولی بمانند. دیگر خیمه ها را هر صبح جمع نمی‌کنیم.»

پس از تظاهرات، خانواده‌ها تصمیم گرفتند تا شیوه دیگری را اختیار کنند و خود را نمایان سازند، به این امید که به آنها سرپناه داده شود. ناسارا ٢۴ ساله، مهاجر اهل عاج گفت: «ما جایی برای خواب نداریم، بنابراین خواستیم اینجا بمانیم. ما از اینکه مجبوریم تا همیشه از یک سو به سوی دیگر خیمه بزنیم، خسته شده‌ایم. همه ما بیرون هستیم اما حداقل با هم هستیم.»

«ما همه اوکراینی هستیم!»: اعتراض مهاجران در یک مرکز پذیرایی در برابر رفتار دوگانه مقامات

ده روز می شد که خانواده های مهاجر بدون دسترسی مستقیم به آب و بدون سرویس بهداشتی در یک وضعیت انسانی فاجعه بار زندگی می کردند.

 

در همین زمینه