شماری از پناهجویان تازه وارد به قبرس رسیدند
شماری از پناهجویان تازه وارد به قبرس رسیدند

گروهی از مهاجران دیگر توانست که وارد قبرس شود. این مهاجران از طریق لبنان و ترکیه به قلمرو اتحادیه اروپا رسیده اند.

بر بنیاد معلومات رسانه های قبرس، در یک شبانه روز گذشته حدود ۱۲۰ مهاجر به سواحل شمالی و غربی جزیره قبرس رسیده اند. رادیوی دولتی این کشور روز سه شنبه گزارش داد که این مهاجران از طریق ترکیه و لبنان به این منطقه وارد شده اند. 

تا به حال در مورد هویت این افراد و اینکه شهروندان کدام کشور اند، معلومات ارایه نشده است.

شورای اروپا عقب راندن مهاجران از مرزها را محکوم کرد

بر اساس آمار اتحادیه اروپا، این کشور در تناسب به جمعیتی که دارد، بیشترین رقم پناهجویان در سال نسبت به سایر کشورهای عضو این اتحادیه ثبت می‌کند.

حکومت قبرس در نیکوزیا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به گونه مکرر خواستار حمایت از این کشور شده است.

 

در همین زمینه