ساختمان کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل
ساختمان کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل

اتحادیه اروپا می خواهد ۱۷۱ میلیون یورو را در زیرساخت ها برای پناهندگان و مهاجران سرمایه گذاری کند. بنابراین باید به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که تحت فشار اند، تقویت شوند.

کمیسیون اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در بروکسل اعلام کرد که این پول ها قرار است در بخش پذیرایی از مهاجران تسهیلات ایجاد کند و همچنین در سیستم های به اصطلاح بازگرداندن مهاجران در قبرس، اسپانیا، یونان، ایتالیا و پولند سرمایه گذاری شود. بنابراین باید به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که تحت فشار اند، تقویت شوند.

این پول گفته می شود که از صندوق پناهندگی، مهاجرت و ادغام (AMIF) به مصرف می رسد.

براساس کمیسیون اتحادیه اروپا، در قبرس از این پول ها یک اقامتگاه ساخته می شود. در اسپانیا، پول به شهر اسپانیایی سئوتا و به جزایر قناری، که در آن ظرفیت برای اسکان پناهجویان بیش از حد کم است، تخصیص داده می شود.

یک پروژه ایتالیایی نیز قرار است از همین پول ها تامین مالی شود. این پروژه تمرکز اش را بر حمایت و مراقبت از کودکان پناهنده و زنان دارد. در یونان نیز یکی از اولویت ها پشتیبانی مالی یک پروژه است که تمرکز اش را روی حمایت از کودکان دارد.

در میان چیزهای دیگر یک پروژه در پولند که برای بهبود روند بازگرداندن پناهجویان به کشور های مبدا شان فعالیت می کند، از همین پول ها حمایت مالی به دست می آورد.

 

در همین زمینه