فقر در افغانستان  روز به روز شدت می‌گیرد
فقر در افغانستان روز به روز شدت می‌گیرد

پس از یک سال حاکمیت رژیم طالبان، فقر و گرسنگی شدیداً دامنگیر افغانستان شده است. به گزارش کمیته بین المللی نجات، بحران کنونی در افغانستان احتمالاً جان تعداد بیشتری را در مقایسه با جنگ ۲۰ سال اخیر خواهد گرفت.

براساس گزارش اخیر کمیته بین المللی نجات، در حال حاضر «۴۳ درصد مردم افغانستان با کمتر از یک وعده غذایی در روز» به زندگی خود ادامه می دهند. بنا بر این گزارش زنانی که نان آور خانواده های خود اند، بیش همه از این وضعیت متأثر می باشند. ۲۰ سال پس از مأموریت نیروهای بین المللی در افغانستان، گروه طالبان در ماه اگست پارسال مجدداً در افغانستان به قدرت رسید.

کارشناسان غربی به این باورند که برعلاوه دیگر مسایل، فساد گسترده در نیروهای امنیتی پیشین و نخبه گان سیاسی تحت حمایت غرب از عوامل سقوط حکومت پیشین افغانستان بود. 

وضعیت اقتصادی افغانستان در یک سال حاکمیت طالبان

کمتیه بین المللی نجات تصریح کرده است که مردم در این وضعیت بهای گزافی می پردازند: «کاهش پول ها برای همکاری های مشترک در پیوست با مسدود ساختن دارایی های افغانستان و فروپاشی سیستم بانکی این کشور سبب فروپاشی اقتصاد افغانستان شده است.»

به گزارش این نهاد همچنان ممنوعت زنان از فعالیت در شمار زیادی از عرصه های کاری در افغانستان توسط طالبان نیز یکی از عوامل دیگر این وضعیت می باشد.

مرتبط:بیش از یک میلیون کودک افغان در معرض سوء تغذیه قرار دارند

به گزارش کمیته بین المللی نجات، همچنان فعالیت های مدنی در افغانستان نیز به شدت متأثر از این وضعیت شده است. این نهاد افزوده است که ۷۷ درصد سازمان ها و انجمن های مدنی که توسط زنان رهبری می شدند، در ۱۲ ماه اخیر حمایت مالی خود را از دست دادند و مجبور شدند که به همین دلیل فعالیت های خود را متوقف نمایند.

کمیته بین المللی نجات تأکید کرده است که به ویژه سازمان ها و نهادهای تحت رهبری زنان باید بار دیگر دسترسی به کمک های مالی داشته باشند.

برگرفته از رسانه همکار ما (دویچه وله)

 

در همین زمینه