کشتی نجات سی واچ ۳ در جریان عملیات نجات در آب های مدیترانه
کشتی نجات سی واچ ۳ در جریان عملیات نجات در آب های مدیترانه

خدمه کشتی نجات «سی واچ ۳»، روز پنجشنبه ۱۲۸ مهاجر را طی دو ماموریت در بحیره مدیترانه نجات داده است. در حال حاضر دو کشتی نجات آلمانی «سی واچ ۱» و «هیمونتی 1۱» نیز در آب های مدیترانه فعال اند.

براساس گزارش سازمان ادای «سی واچ»، نخست ظهر پنجشنبه، ۶۴ نفر، از قایق چوبی بیش از حد مزدحم نجات داده یافتند و مدت کوتاهی پس از آن، ۶۴ مهاجر دیگر را از یک قایق بادی فرسوده نجات داده اند. علاوه بر "سی واچ 3" در حال حاضر کشتی های سازمان امدادی آلمانی  «Humanity 1»  و «Sea-Eye 4» نیز در حال انجام ماموریت نجات در آب های مدیترانه اند. هر دو کشتی هر کدام بیش از ۱۰۰ مهاجر نجات یافته را با خود دارند.

بحیره مدیترانه یکی از مهمترین و در عین حال خطرناک ترین راه های فرار در سراسر جهان برای مهاجران که می خواهند خود را به اروپا برسانند، به شمار می رود.

از ابتدای سال براساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) حداقل ۱۲۶۴ مهاجر حین عبور از آب های مدیترانه جان خود را از دست دادند یا مفقود اند که تصور می شود جان خود را از دست داده اند. موارد گزارش نشده احتمالاً بسیار بیشتر است.


 

در همین زمینه