حکومت فدرال آلمان در نظر دارد که پناهجویان "ال جی بی تی کیو" را مورد محافظت بهتر قرار بدهد
 Photo: picture-alliance/dpa
حکومت فدرال آلمان در نظر دارد که پناهجویان "ال جی بی تی کیو" را مورد محافظت بهتر قرار بدهد Photo: picture-alliance/dpa

حکومت آلمان در نظر دارد که اعضای "ال جی بی تی کیو" را مورد حمایت و محافظت بیشتر قرار دهد. قرار است در بررسی پرونده چنین افراد، ارزیابی موسوم به "پیش‌بینی رفتار" نیز از بین برود.

اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان (بامف) می‌خواهد در بررسی پرونده پناهجویان "ال جی بی تی کیو" در آینده سهولت هایی را در نظر گیرد. روزنامه گروه رسانه‌ای "فونکه" به نقل از بامف نوشته است که در بررسی های گذشته در نتیجه تمرکز روی "پیش‌بینی رفتار" ممکن بود که تصمیم منفی اتخاذ شود و درخواست پناهندگی برخی از متقضایان "ال جی بی تی کیو" پذیرفته نشود. اما قرار است در ارزیابی های آینده، این موضوع در نظر گرفته نشود.

حکومت فدرال آلمان می‌خواهد این موضوع را تصریح کند که اعضای "ال جی بی تی کیو" نباید به این دلیل به کشور مبداشان پس فرستاده شوند که گویا آنان می‌توانند با پیشبرد زندگی محتاطانه در آنجا مصون خواهند بود. در بخشی از تصمیم آینده حکومت آلمان تاکید شده است که پرونده پناهندگی چنین افراد نباید به این دلیل هم رد گردد که گویا اگر رفتار محتاطانه در کشور مبدا شان داشته باشند، آنان را خطری تهدید نمی‌کند.

مرتبط:دشواری‌‌های زندگی دگرباشان جنسی در زیر حاکمیت طالبان

از دید حکومت فدرال آلمان، اداره مهاجرت و پناهندگی در ارزیابی های آینده شان در مورد درخواست های پناهندگی اعضای "ال جی بی تی کیو" این اصل را در نظر بگیرند که آیا چنین افراد می‌توانند بدون پنهان کردن هویت جنسی و تمایلات جنسی خود در آنجا، آزادانه زندگی کند یا خیر.

تصمیم تازه حکومت فدرال آلمان خاطر نشان می‌کند که اعضای "ال جی بی تی کیو" هم باید ثابت بسازند که به دلیل هویت و تمایلات جنسی، در کشور مبداشان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

در ارزبایی های کنونی، اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال یک آزمون دو مرحله‌ای را انجام می‌دهد که در آن، نحوه "رفتار" با پناهندگان را در بازگشت به کشور مبدا شان در آینده، مورد بررسی قرار می‌گیرد. حالا بر اساس دستورالعمل تازه قرار است که این ارزیابی موسوم به "پیش بینی رفتاری" از بین برود.

آلمان بیش از ۸۰ فعال «ال جی بی تی کیو» از افغانستان را می‌پذیرد

پیش از این فلیپو گراندی، کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به مناسبت روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراهراسی، تراجنس‌هراسی و دوجنس‌گراهراسی در ماه می با نشر یک اعلامیه خواست که به وضعیت پناهجویان «ال جی بی تی کیو» توجه صورت بگیرد و آنان نباید مورد تبعیض قرار گیرند. گراندی گفت که به وضعیت همه افرادی که به خاطر «نوع ویژه ای از تعقیب و تبعیض و به دلیل گرایش های جنسی، هویت جنسی یا بیان جنسیت یا ویژگی های جنسی مجبور به فرار می‌شوند، توجه جدی شود.»

(LGBTIQ) یا (LGBT) مخفف کلمات انگلیسی ذیل است: L یعنی «لزبین» (زنانی که با زنان رابطه دارند)G  معنی «گی» (مردانی که با مردان رابطه دارند)، B به معنی «بای سکسشول» (افرادی که هم با مردان و هم با زنان رابطه دارند) T یعنی «ترانس جندر» به معنی فراجنسیتی (افرادی که بدن مردانه دارند اما خود را بیشتر زن اجساس می‌کنند و یا برعکس).

 

در همین زمینه