پخش اذان نماز جمعه از طریق دو بلندگوی مسجد مرکزی شهر کلن، برای بسیاری از مسلمانان در این شهر «نشانه احترام» است
پخش اذان نماز جمعه از طریق دو بلندگوی مسجد مرکزی شهر کلن، برای بسیاری از مسلمانان در این شهر «نشانه احترام» است

شنیدن صدای اذان از بلندگوهای مسجد مرکزی "دیتیب" در شهر کلن، برای مارگوت کیسمن، الهیات شناس کلیسای پروتستانت، نشانه ای از مدارا و آزادی مذهب در آلمان است. او می گوید دیر زمانی اکثریت جامعه آلمان مسلمانان را نادیده گرفتند.

مارگوت کیسمن در روزنامه آلمانی «بیلد ام زونتگ» در مقاله هفتگی به عنوان نویسنده مهمان نوشته است که "شمار زیادی برای مدت طولانی، اکثریت جامعه مسلمانان را نادیده گرفتند". او در ادامه نوشته است که مراسم نماز و عبادات آنها (مسلمانان) در حیاط خلوت و عقبی ساختمان ها برگزار می شد. عده بسیار کمی علاقه داشتند که بدانند به طور دقیق چه چیزی تدریس و موعظه می شود. بسیار خوب است که این امر در حال تغییر است و عقیده مسلمانان در آلمان قابل مشاهده و شنیدن می شود.

کیسمن خواستار پیوستن و باز بودن بیشتر جوامع "دیتیب" در جامعه در برابر مردم است. او می گوید: «کسی که می خواهد علناً مردم را به نماز دعوت کند باید در برابر مردم روحیه باز هم داشته باشد.» او در ادامه می گوید که "به هر کس باید اجازه داده شود به مسجد بیاید، چه مسلمان یا چه غیر مسلمان باشد".

به قول هنریته ریکر، شهردار کلن صدور مجوز پخش اذان نماز جمعه از طریق دو بلندگوی مسجد مرکزی شهر کلن، برای بسیاری از مسلمانان در این شهر «نشانه احترام» است. در کلن بیش از ۱۰۰ هزار مسلمان زندگی می کنند. این مسجد بزرگ در ناحیه ارنفلد نخستین مسجد در شهر کلن است که اجازه یافته روز جمعه اذان را از طریق بلندگو پخش کند. مسجدهای دیگر نیز در این شهر به اشتراک در این پروژه آزمایشی دوساله علاقه نشان داده اند.

براساس این توافق به مسجد مرکزی کلن اجازه داده شده که از طریق بلندگو به مدت پنج دقیقه از ظهر تا ساعت سه بعد از ظهر روزهای جمعه فقط یک بار اذان را پخش کند. میزان صدای بلندگو نباید از ۶۰ دسیبل بالاتر برود.

 

در همین زمینه