اتباع خارجی

 یک کارمند صحی در حال معالجه یک بیمار در شفاخانه آمبرواز پره در پاریس. عکس: ای اف پی
پاسپورت شهروندی آلمان و ترکیه
فرانسه، آلمان، ایتالیا و پولند از جمله ۱۱ کشور اتحادیه اروپا هستند که تا کنون برای ساکنان غیراروپایی حق رأی قائل نشده‌اند. عکس ویکیپیدیا کمونز
گروهی از افغان ها در مرکز اخراج در ارزروم ترکیه. عکس از آرشیف
مهاجران افغان در مرز میان نیمروز و ایران، اکتوبر۲۰۲۱. عکس: رویترز
مهاجران از کشور هایی افریقایی در ماه فبروری سال جاری، اوکراین را ترک می کنند. عکس: دویچه وله
اتباع خارجی در فرانسه برای دریافت و تمدید کارت اقامت 
 از طریق آنلاین با مشکلات زیادی مواجه می شوند. عکس: حق کاپی محفوظ است
حدود یک سوم همه مردم با پیشینه مهاجرت در آلمان، از کشور های اروپایی اند
مهاجران افغان در ایران. عکس از پیکچر الیانس/تون کوئن
مرز میان اوکراین و پولند، ٢۴ فبروری ٢٠٢٢.  عکس: رویترز
یادبود از قربانیان حمله نژادپرستانه در شهر هاناو آلمان
عملیات ویژه پولیس آلمان فدرال علیه یکی از گروه افراطی سلفی در برلین (آرشیف)