دریای اژه

واسکت نجات در دریای اژه. عکس: پکچرالیانس
دو قایق حامل مهاجران در یونان غرق شدند
عکس: الیانس
گروهی ۹ نفره از مهاجران پس از نجات از آب های اژه (اول نومبر) / تصویر از رویترز
9 نفر از نجات یافتگان واژگون شدن قایق مهاجران در یک کشتی گارد ساحلی یونان در پتوهای حرارتی/ عکس آسوشیتدپرس
قایق مهاجران در دریای اژه میان ترکیه و یونان. عکس از آرشیف
یک روز بعد از غرق شدن در ساحل کیترا، اسباب و وسایل مهاجران به روی آب دیده می‌شوند، ۷ اکتوبر. عکس از رویترز
عملیات نجات مهاجران در آ‌بهای جزیره کیترا در یونان. عکس : کاپی اکران از نگهبانان ساحلی یونان
عکس آرشیف: یک قایق مهاجران در  آب‌های دریای اژه.
عکس آرشیف: مهاجران سوار بر یک قایق بادی در آب های مدیترانه
عکس آرشیف: یک کشتی محافظان ساحلی یونان در دریای اژه. عکس از پیکچر الیانس
(عکس: ارشیف)، بسیاری از مهاجرانی که سفرشان را از ترکیه آغاز می کنند، پس از عبور از بحیره اژه به جزیره یونانی لیسبوس می رسند./عکس: A. Messinis/AFP
قایق مهاجران در دریای اژه میان ترکیه و یونان
عکس از آرشیف