غیرقانونی

عکس: صفحه تویتر پلیس ملی فرانسه
آرشیف: مهاجران کارگر در مزارع پرتگال. عکس از پکچرالیانس
پولیس مجارستان در مرز مشترک با صربستان. عکس از رویترز
مهاجران افغان در پاکستان با خشونت، آزار و اذیت پولیس این کشور روبرو اند
پناهجویان افغان می‌گویند که آنان به گونه اجباری از ترکیه اخراج می‌شوند.
آتش گرفتن یک مرکز رسیدگی به پناهجویان رد بریتانیا. عکس: رويترز
کانال مانش. عکس: رویترز
کمپ مهاجران در بلغاریا
رهگیری قایق های مهاجران توسط نیروهایی بریتانیایی در ساحل دوور در کانال مانش. عکس: پکچرالیانس
,;پولیس فرانسه حین کنترول یک جاده. عکس از رویترز
پولیس مرزی بلغاریا
مهاجران در ناپل به تاخیر در صدور اجازه های اقامت اعتراض می کنند. ۱۷ جون سال ۲۰۲۱/عکس: Cesare Abbate/ANSA