فرارها

سربازان پولندی در برابر حصار سیم خارداری که در نزدیکی قریه مرزی اوزنار گورنی قرار دارد/عکس: Agnieszka Hreczuk/DW
در مجموع ۳۳۹ میلیون نفر به کمک‌های بشری در اشکال مختلف مانند مواد غذایی، آب، سرپناه و خدمات طبی وابسته اند. عکس: برگرفته از دویچه وله
مهاجران  در نزدیکی شهر هورگوس صربستان / تصویر از Serbian Ministry of Interior via AP/picture-alliance
پرسنل امور اضطراری در میدان هوایی حاضر بودند تا به هرگونه تحولی واکنش نشان دهند. اما آن ها انتظار فرار دسته جمعی از میدان هوایی را نداشتند
یکی از سربازان آلمانی در جریان ماموریت اش در افغانستان
گفته شده است که چندین شبکه توزیع پاسپورت های جعلی در افغانستان نیز کشف  شده است.
روند تخلیه از میدان هوایی کابل پس از سقوط کابل به دست طالبان  (۳۰ آگست ۲۰۲۱)
یکی از مهاجران از افریقا
دیبورا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان
گوینده خبر در تلویزیون طلوع نیوز افغانستان به تاریخ ۲۲ می ۲۰۲۲
صف طولانی مردم در پیش روی اداره پاسپورت در کابل
موزیم جدید پناهجویان بنام "فرار" در دنمارک