فرارها

گفته شده است که چندین شبکه توزیع پاسپورت های جعلی در افغانستان نیز کشف  شده است.
روند تخلیه از میدان هوایی کابل پس از سقوط کابل به دست طالبان  (۳۰ آگست ۲۰۲۱)
یکی از مهاجران از افریقا
دیبورا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان
گوینده خبر در تلویزیون طلوع نیوز افغانستان به تاریخ ۲۲ می ۲۰۲۲
صف طولانی مردم در پیش روی اداره پاسپورت در کابل
موزیم جدید پناهجویان بنام "فرار" در دنمارک
طالبان یک کمیسیون را برای برقراری تماس با چهره‌های سیاسی در خارج از افغانستان ایجاد کردند
Photo: Stringer/ Reuters
انتونیوگوتریش، دبیر کل سازمان ملل متحد در کیف (اپریل 2022)
پناهجویان اوکرایین و بی سرپناهی آنان در اروپا
| Photo: Frank Hoffmann/DW
افرادی که از اوکرایین فرار می کنند به سمت گذرگاه مرزی پولند در حرکت اند
پناهجویان جنگی از اوکرایین پس از ورود به مرکز کمک های بشردوستانه در پرزمیسل، پولند