مهاجران

پرسنل امور اضطراری در میدان هوایی حاضر بودند تا به هرگونه تحولی واکنش نشان دهند. اما آن ها انتظار فرار دسته جمعی از میدان هوایی را نداشتند
مقام های فرانتکس در فرستادن پناهجویان از یونان به ترکیه نقش داشته اند./عکس: Reuters/G.Moutafis
دیدار پادشاه هالند از کمپ مهاجران (۳۱.۰۸.۲۰۲۲)
۲۰ مارچ سال ۲۰۲۲، ماموران پولیس یونان در منطقه پانتلیموناس که در مرکز اتن قرار دارد، اسناد مهاجران را بررسی می کنند و اشخاصی را که مدرک اقامت قانونی ندارند، بازداشت می کنند. در پانتلیموناس مهاجران زیادی زندگی می کنند./عکس: Dimitris Aspiotis/Pacific Press
محکمه سه جوان افغان در اتریش: نیروهای پولیس متهمان پرونده را به محکمه منتقل می کنند
عکس ترسیم شده. کریدیت: باتیست کوندومینه
پناهجویان در خارج از یک مرکز پذیرش در نزدیک شهر نیکوسیا در قبرس، ٩ نوامبر ۲۰۲١. عکس: رویترز
یک گارد ساحلی ترکیه به قایق مملو از مهاجران نگاه می‌کند. عکس: پکچرالیانس
شفیق ستانکزیباشنده اصلی ولایت لوگر بود.عکس: صفحه فیس بوک شفیق ستانکزی
آرشیف، بلغاریا. عکس از پکچرالیانس
ساحل اوستاند در بلژیک. عکس از پیکسابی
 آرشیف: عکس از پکچرالیانس