نجات

قایق مهاجران در کانال مانش. عکس: رویترز
قایق نجات مهاجران در کانال مانش. عکس: مهاجرنیوز
قایق مهاجران در کانال مانش. عکس: رویترز
گروهی از  مهاجران افغان در دریای اژه. عکس: رویترز
آرشیف: یک قایق مهاجران در لامپدوسا. عکس: انسا
کودک ۱۲ ساله افغان، یکی از بازماندگان قایق غرق شده  در کانال مانش در ماه دسامبر . عکس: سندی تایمز/ اول جنوری ۲۰۲۳
یک گارد ساحلی ترکیه به قایق مملو از مهاجران نگاه می کند.  عکس: پکچرالیانس
قایق مهاجران در دریای اژه. عکس: رویترز
قایق مهاجران در کانال مانش. عکس:رویترز
نجات مهاجران در دریای مانش. عکس: پرفکتور مانش و دریای شمال فرانسه

آلمان، سال ۲۰۲۱، گروهی از پناهجویان به میدان هوایی هانوفر رسیدند. عکس: پکچرالیانس
آرشیف: قایق مهاجران در دریای اژه. عکس از رویترز