کانال مانش

قایق مهاجران در کانال مانش. عکس: رویترز
قایق مهاجران در کانال مانش. عکس: رویترز
قایق نجات مهاجران در کانال مانش. عکس: مهاجرنیوز
مهاجران سوار بر یک قایق بادی در کانال مانش. عکس: رویترز
بریتانیا در نظر دارد تا پناهجویان غیرقانونی را اخراج کند. عکس: مهاجر نیوز
کودک ۱۲ ساله افغان، یکی از بازماندگان قایق غرق شده  در کانال مانش در ماه دسامبر . عکس: سندی تایمز/ اول جنوری ۲۰۲۳
مهاجران در بندر دوور در بریتانیا. عکس: دانیل له ال/ ای اف پی
قایق مهاجران در کانال مانش. عکس: رویترز
در حادثه غرق شدن یک قایق حامل مهاجران چهار نفر در کانال مانش جان باختند
یک مهاجر پس از نجات در کانال مانش، در ساحل بولونی سور مر  زیر یک پتوی نجات خود را گرم می‌کند. عکس: رویترز
اردوگاه مهاجران در نزدیک شهر دانکرک، ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲. عکس: دانا البز/مهاجرنیوز
قایق مهاجران در کانال مانش. عکس:رویترز