اروپا را بشناسیم

در فرانسه بسیاری از کارهای اداری مهاجران آنلانن شده است. عکس: فلیکر، کریتیف کومون
در فرانسه مهاجران بدون اسناد نیز مورد حمایت قرار می گیرند. عکس: ستدیو گرافیک فرانس میدیا موند
بیرق ایرلند
اود ریمالو، وکیل مدافع در دادگاه ملی حق پناهندگی. عکس از مهاجر نیوز
عکس آرشیف: پناهجویان در پاریس، ۲۰۱۷. عکس از مهدی شبیل
کارگران یک پروژه ساختمانی. عکس از پیکسابی
نمای شهر قبرس
واتیزات: رهنمای اطلاعاتی برای مهاجران در فرانسه. عکس: سازمان واتیزات
دفتر اداره پناهندگی فرانسه یا اوفپرا در فونتنی سو بوا. عکس از اوفپرا
آرشیف: تصویری از اردوگاه مهاجران درجنگل کاله قبل از تخلیه. عکس: مهدی شبیل/ مهاجرنیوز