اروپا را بشناسیم

عکس از مهاجر نیوز
تعیین سن از طریق عکس رادیولوجی از مچ دست
کارت کارت بانکی نقدی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان. عکس از: مهاجرنیوز.
کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار پایان بخشیدن روند کنترول در حوزه شینگن گردید.
شماری از کشورهای اروپایی، کنترول مرزی را ادامه می‌دهند.
عکس از بنژامن لواسو، پلتفرم "اقدام در جهت کاریابی برای پناهندگان"
مرکز کمک به مهاجران زیر سن در بوبینی که از سوی داکتران بدون مرز اداره می شود. عکس تزئینی از  Augustin Le Gall / Haytham pictures
کنترول مرز میان اتریش و آلمان
گزمه نیروهای امنیتی در امتداد مرزهای بلغاریا و ترکیه در روز 22 می 2016. عکس از Nikolay Doychinov, AFP
کدام کشورها حق شهروندی با قید و شرط عرضه می کنند؟
در سال‌های پسین شماری از شرکت های صنعتی آلمان با کمبود کارمندان فنی روبرو شده اند.
در سال گذشته، بیش از سه میلیون مهاجر قانونی حق اقامت را در کشورهای اروپایی به دست آورده اند.