اروپايي اتحاديه

په آلمان کي د مهاجرو لپاره د سرپناه په توګه چمتو شوی لوبغالی
آرشيف انځور/ رويترز