بريتانيا

دوه کډوال د ګراند - سنت په پیوتوک کمپ کې. کرېډېټ: مهدي شبیل
ویروتییر کمپ کې ډېر کډوال له ایران او یا افریقایي هیوادونو سره تړاو لري. کرېډېټ: مهدي شبیل
له مانش څخه ژغورل شوي کډوال، سمندري ژاندارم
 رویترز
کډوال نیوز
په کاله کې د کډوالو یو کمپ،  د ۲۰۱۸ جنوری میاشت. مهدی شبیل
iBorderCtrl، د iBorderCtrl  له سایټ څخه
کاله، مهدي شبیل
د کالې سرحد، مهدي شبیل
۲۰۱۴: پاکستاني عیسویان د احتجاج په حال کې. کرېډېټ: فاروق نعیم/د فرانسې خبري اژانس
د کالې ښار د فرانسې په شمالي سیمه کې موقعیت لري، مهدي شبیل
رویترز