بلاروس

د بلاروس او لاتویا ترمنځ سرحدي سیمه. تصویر: آرشیف