بلجيم

زيات مهاجر بېله دې چي مجرم وي په توقيف کی ساتل کيږي
يو شمېر تورپوستي انسانان په اروپا د نژادپالنې پر اساس له تبعيض څخه شکايت کوي.
له مدیترانې څخه ژغوړل شوي کډوال، رویترز
رویترز
د هغو کډوالو په ډله کې چې سویډن ته ورځي کم عمره وادې شوې نجونې هم شته
زياتې مهاجر انجونې و ښوونځي ته له تګ څخه محرومې دي
د مهاجرت د قانوني لارو د رامنځ ته کولو غوښتنې تر مخه هم سوي
بلجیمي پولیسو د ماکسیملیان پارک په شاوخوا کې، رویترز
بروکسل کې ماکسیملیان پارک، د کډوال نیوز له آرشیو څخه
د بروکسل د ماکسیمیلین پارک په شاوخوا کې، د کډوال نیوز له آرشیو څخه
يونکر غواړي د پناه غوښتنې په ترڅ کي د اروپايي اتحاديې د غړو هيوادونو تر منځ همږغي زياته سي
بلجیم کې ناقونه کډوال توقیف خونو ته اچول کېږي، د بهرنیانو اداره