ډنمارک

له مدیترانې څخه ژغوړل شوي کډوال، رویترز
د هغو کډوالو په ډله کې چې سویډن ته ورځي کم عمره وادې شوې نجونې هم شته
رویترز / ل.فوئګر
په دغو مېرمنو کي يوه افغان الاصله ده
خالده پوپل