إسلام

مسجد فاطمة في فرنسا.. أول مسجد تؤمه امرأة ويفتح بابه لمثليي الجنس
مظاهرة في اسلام أباد في باكستان العام 2014. المصدر: فرانس24/ فاروق نعيم/ أ ف ب/
أ ف ب/ أرشيف
رويترز/ أرشيف
ansa / فتوى تونسية - جزائرية: الهجرة غير الشرعية حرام وفقا للإسلام
Reza, Getty Images | المسجد الحرام في مكة.
"الأيادي المتضامنة" تنظم إفطار جماعيا في تطوان بالمغرب/ خاص
راجلون في أوسلو/ رويترز
مهاجرون يدخلون مركز استقبال في باريس/ مهاجر نيوز/ أرشيف
© InfoMigrants
Nei giorni in cui a Roma sembra vicina una soluzione per il Baobab di via Cupa - il centro di accoglienza gestito da volontari che potrebbe trasferirsi all'ex Ittiogenico - a pochi chilometri dalla Capitale, a Fiumicino, i cittadini scendono in piazza contro l'arrivo di una cinquantina di immigrati che saranno ospitati in una struttura ad Isola Sacra, Roma, 11 Luglio 2016.  La protesta, cominciata dopo il tamtam sui social network, è continuata anche oggi con cori e striscioni anti-profughi. "No agli immigrati", è stato scritto sulla palazzina che sarà usata come struttura di accoglienza e dove sono arrivati i primi 20 ragazzi, 17 da Costa D'Avorio e Ghana e 3 dall'Eritrea. ANSA/ MASSIMO PERCOSSI