مطالب روز

سیسوکو، مرد مهاجری که از زخم‌های جاده مهاجرت می‌گوید. عکس از: مهاجر نیوز.
پناهجویاندر مرز صربستان و مجارستان
شماره پلاتفرم برای ثبت تقاضای پناهندگی. عکس از: مهاجر نیوز.

دیدگاه

مهاجران در کورس آموزش زبان آلمانی
هدف از تاسیس خانه امید این است که مهاجران و شهروندان آلمانی به طور مشترک و زیر یک سقف باهم زندگی کنند
اکنون در شمار زیادی از زندان های آلمان اقداماتی برای ادغام خارجی های زندانی صورت گرفته اند

اخبار

پناهجویان در کشتی «Nivin». عکس از: همه حقوق محفوظ است.
عکس از انسا/ یک پناهجوی سوریایی را نشان می‌دهد که در تلاش رسیدن به اروپا می‎باشد.
حدود ٢٠٠ مهاجر،  یک جمنازیوم متروک را در بیرون از شهر نانت در شمال غرب فرانسه اشغال کرده‌اند. عکس از : خبرگزاری رویترز

چشمدیدها

اروپا را بشناسیم

اداره مهاجرت آلمان چهار دلیل را برای لغو پناهندگی ارائه می کند
هم سطح بودن چشم ها (Auf Augenhöhe)
این ویزای طلایی به شما اجازه‌ زندگی و سفر آزادانه در هر کشور عضو شینگن را می دهد