پس از تصرف قدرت در افغانستان توسط طالبان، آلمان تلاش کرد به افغان های در معرض خطر، برای فرار از این کشور کمک کند / عکس: Picture-alliance/Marc Tessensohn/Bundeswehr

چشمدیدها

Webpack App