مطالب روز

یکی از مهاجران افغان در حال انتقال به میدان هوایی فرانکفورت
عکس تزئینی: پلیس فرانسه حین کنترول سواحل کاله. عکس از خبرگزاری رویترز.
قاچاقبران انسان تلاش می‌کنند که مهاجرین را با نیرنگ در دام خود بیندازند.

دیدگاه

عاشور پشت پنجره اتاق کوچکش در نزدیکی ایستگاه قطار مارسیو عکس از ان-دیاندره لوارن/ مهاجر نیوز
مدت ها است که  بخش‌های کوچکی از جوامع کشورهای مغرب علیه همجنس‌گراهراسی مقاومت می‌کند
اکنون در شمار زیادی از زندان های آلمان اقداماتی برای ادغام خارجی های زندانی صورت گرفته اند

اخبار

دختر جوان سویدنی که از اخراج یک پناهجوی افغان در یک هواپیما جلوگیری کرده بود، محاکمه شد.
عکس تزئینی: گروهی از مهاجران در مرز یونان با مقدونیا. عکس از خبرگزاری رویترز/ الکساندروس اورامیدیس
قررا است امروز (دوشنبه) یک گروه دیگری از پناهجویان افغان از آلمان اخراج شوند. عکس از آرشیف.

چشمدیدها

اروپا را بشناسیم

اداره مهاجرت آلمان چهار دلیل را برای لغو پناهندگی ارائه می کند
هم سطح بودن چشم ها (Auf Augenhöhe)
این ویزای طلایی به شما اجازه‌ زندگی و سفر آزادانه در هر کشور عضو شینگن را می دهد