میدان هوایی اوغلی در جنوب پاریس. عکس از ویکی‌پدیا

چشمدیدها