در مقایسه با سایر زمینه های جرم مانند قاچاق مواد مخدر یا قاچاق سلاح، شناسایی شاخص های قاچاق انسان در یک محیط آنلاین چالش برانگیزتر است
Photo: Picture-alliance

چشمدیدها