حکومت آلمان اخراج پناهجویان رد شده افغان را به کابل متوقف کرد.
مهاجران در کاله، ۲۰۱۹. عکس از مهدی شبیل
عکس: ارشیف/سازمان «پرو ازول» گفت که پناهجویان قبول نشده نیز باید برای کار در مزارع در نظر گرفته شوند./عکس: picture-alliance/dpa/M. Schutt

اخبار

مرکز توقیف اداری منیل - املو در حومه ی پاریس.  عکس از : مهاجر نیوز/ مایوا پولی
کشتی نجات آلان کردی/عکس: Picture-alliance/dpa/Sea-Eye/F. Heinz
عکس: ارشیف/سازمان «پرو ازول» گفت که پناهجویان قبول نشده نیز باید برای کار در مزارع در نظر گرفته شوند./عکس: picture-alliance/dpa/M. Schutt

دیدگاه

معصومه علیزاده، بایسکل سوار افغان در فرانسه. عکس از تییری کمونال
عکس آرشیف: توزیع غذا توسط سازمان اورور. عکس از مهدی شبیل
مهاجران زیرسن در پاریس در ماه مارچ ۲۰۱۹.عکس از مهاجر نیوز

چشمدیدها

اروپا را بشناسیم

شماری از کشورهای اروپایی برای حمایت از یونان، نیروهای شان را به مرزهای این کشور فرستاده اند.
در سال ۲۰۱۹ شمار اهداکنندگان عضو در آلمان افزایش یافت، اما هنوز هم برای رفع نیازها کافی نیست./عکس: picture alliance/S. Stache
ویزای شنگن. عکس از پیکچر الیانس