بهار ماکوی

کمک به کودکان مهاجر که با مشکلات روانی روبرو هستند. تصویر: مهاجرنیوز
 هرمان منتظر است تا آزمایش خون دهد. مرکز بهداشت و سلامت جنسی در پاریس. عکس: مهاجرنیوز
کانال مانش. عکس: رویترز
امداد گران اجساد سوخته ۱۱ مهاجر و ۴ جسد دیگر را روز جمعه ۷ اکتوبر در ساحل صبراته در لیبیا پیدا کردند. عکس از  @RefugeesinLibya
توزیع نامه‌ها به مهاجران در دفتر دومازیل، در رونی-سو-بوا، ۱۵ جنوری ۲۰۲۰. عکس از مهاجر نیوز
داوطلبان سازمان سولیداریتی میگران ویلسون در حال توزیع غذا بدون برق، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۰. عکس از: سازمان سولیداریتی میگران ویلسون
پروژه‌های ساختمانی محو پشم شیشه یا آزبست  شرایط  حفاظتی بسیار سختی دارند تا از کارمندان این پروژه‌ها در برابر مواد سرطان زا  حفاظت به عمل آید. در فرانسه استفاده از  پشم شیشه در ساختمان‌ها در سال ۱۹۹۷ ممنوع شد.  عکس از پیکسابی
درخواست کننده گان برای کارت هویت در برابر پرفکتور انتونی منتظر اند،  برج می  ۲۰۱۸. عکس از آرشیف/مهاجرنیوز
کانتینرهای کمپ سدرا در کازین، در بوسنیا هرزه گووین. عکس از شایان/ مهاجر نیوز
کانتینرهای کمپ بیرا در بوسنیا که ده‌ها مهاجر که صدها مهاجر در آن زندگی می‌کنند. عکس از آرشید
امدادگران شرکت ملی نجات دریایی. عکس از SauveteursenMer@
عکس آرشیف: توزیع غذا توسط سازمان اورور. عکس از مهدی شبیل