بهار ماکوی

کانتینرهای کمپ بیرا در بوسنیا که ده‌ها مهاجر که صدها مهاجر در آن زندگی می‌کنند. عکس از آرشید
امدادگران شرکت ملی نجات دریایی. عکس از SauveteursenMer@
عکس آرشیف: توزیع غذا توسط سازمان اورور. عکس از مهدی شبیل
مریم مجیدی، نویسنده
توقیف خانه اداری منیل املو، در حومه شمال پاریس. ماه اپریل ٢٠١٩.  عکس از مئوا پوله/ مهاجر نیوز
نشان پولیس فرانسه. عکس از رویترز
عکس تزئینی از کریتیف کامنز
مهاجران و پناهجویان در کارگاه تئاتر انجمن کمک به پناهندگان ژزوئیت در پاریس.
وحید لطفی و خانواده‌اش به دلیل فشار مدهبی ایران را ترک کردند و به فرانسه پناهنده شدند. گزارش ویدیویی از بهار ماکوی
عبدالرازق عدیل یکی از مترجمان سابق ارتش فرانسه در افغانستان و رئیس برحال انجمن ترجمان های افغان ارتش فرانسه. عکس از: عبدالرازق عدیل
شادی*، زن مهاجر ایرانی در بلژیک.  حقوق عکس محفوظ است
فرانسه کمتر از ٢٠ مهاجر افغان را در سال ٢٠١٨ به افغانستان اخراج کرده است. عکس از پیکچر الیانس