بهار ماکوی

داوطلبان سازمان سولیداریتی میگران ویلسون در حال توزیع غذا بدون برق، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۰. عکس از: سازمان سولیداریتی میگران ویلسون
پروژه‌های ساختمانی محو پشم شیشه یا آزبست  شرایط  حفاظتی بسیار سختی دارند تا از کارمندان این پروژه‌ها در برابر مواد سرطان زا  حفاظت به عمل آید. در فرانسه استفاده از  پشم شیشه در ساختمان‌ها در سال ۱۹۹۷ ممنوع شد.  عکس از پیکسابی
درخواست کننده گان برای کارت هویت در برابر پرفکتور انتونی منتظر اند،  برج می  ۲۰۱۸. عکس از آرشیف/مهاجرنیوز
کانتینرهای کمپ سدرا در کازین، در بوسنیا هرزه گووین. عکس از شایان/ مهاجر نیوز
کانتینرهای کمپ بیرا در بوسنیا که ده‌ها مهاجر که صدها مهاجر در آن زندگی می‌کنند. عکس از آرشید
امدادگران شرکت ملی نجات دریایی. عکس از SauveteursenMer@
عکس آرشیف: توزیع غذا توسط سازمان اورور. عکس از مهدی شبیل
مریم مجیدی، نویسنده
توقیف خانه اداری منیل املو، در حومه شمال پاریس. ماه اپریل ٢٠١٩.  عکس از مئوا پوله/ مهاجر نیوز
نشان پولیس فرانسه. عکس از رویترز
عکس تزئینی از کریتیف کامنز
مهاجران و پناهجویان در کارگاه تئاتر انجمن کمک به پناهندگان ژزوئیت در پاریس.