حسنیه انوری

شبنم سلحشور مهاجر افغان و فعال حقوق زنان در گردهمایی به مناسبت روز بین المللی زن، پاریس. عکس: حسنیه انوری/مهاجرنیوز
مهاجران اوکراینی مرتباً هدف اطلاعات نادرست قرار می‌گیرند. عکس: اوله سپاتا/پکچرالیانس
یاسمین یارمل هنرپیشه سینمای افغانستان. عکس: یاسمین یارمل
نمایشگاه صنایع دستی افغانستان، دفتر افرن در پاریس. عکس: مهاجرنیوز
 تظاهرات زنان افغانستان و ایران در پاریس، ۲٧ نوامبر ۲۰۲۲. عکس: مهاجرنیوز
زمین لرزه صبح چهارشنبه ٢٢ جون ٢٠٢٢ مناطق جنوب 
 شرقی افغانستان را تکان داد. در این رویداد بیش از هزاران تن جان باختند. عکس: فرانس ٢۴
معصومه علیزاده رکاب زن افغان در فرانسه. عکس: حق کاپی محفوظ است
آرشیف: زنان بیجاشده با چادری در پارک شهرنو کابل. عکس: رویترز
آرشیف: مرکز دیپورت مهاجران در بلژیک. عکس از مهاجر نیوز
سفره نوروزی هفت سین، پاریس ٢٠ مارچ ٢٠٢٢. عکس: مهاجرنیوز
عکس تزئینی: تاکستان های انگور در فرانسه. Credit : Wikimedia Commons
زنان کارمند در کارگاه آموزشی درخانم، کابل. عکس: کارگاه در خانم