خجسته ابراهیمی

REUTERS/Alkis Konstantinidis | امروز دوشنبه ۳۰ سپتامبر، شهردار لسبوس و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد خواستار تخلیه هرچه سریع اردوگاه موریا که بزرگترین اردوگاه مهاجران در یونان و در اروپا است شدند.
صفحه وب‌سایت "ووف" در فرانسه. عکس از: نماگرفت صفحه ووف.
محل درگیری مهاجران افغان و ایرانی در شهر کاله فرانسه. عکس از: نماگرفت روزنامه‌ محلی "صدای شمال".
عبدالله مهاجر زیر سن در پاریس. عکس از: خجسته ابراهیمی.
یکی از داوطلبان گروه میدی دو می که به مهاجران زیر سن کمک می‌کند. عکس از: خجسته ابراهیمی.
نمایی از اپرای هامبورگ. عکس از: نما‌گرفت صفحه اصلی اپرای هامبورگ در آلمان.
ماهانا جامی در کمپ مهاجران در صربستان. عکس از: ماهانا جامی.
مهاجران در بالای دود کشتی انگلیسی مربوط به شرکت «DFDS». عکس از: نما‌گرفت صفحه (La VDN).
شمار زیادی از مهاجران تلاش می‌کنند سوار بر یک قایق بادی و به صورت غیرقانونی از کانال مانش عبور کرده و خود را از فرانسه به انگلستان برسانند. عکس از: مهاجر نیوز.
عکس از: اسکرین‌شات یا نماگرفت ویدیو در یوتوب.
نیرو‌های ارتش فرانسه. عکس از: محمد بصیر ابراهیمی.
عتیق رحیمی. عکس از: واسع محسن، مهاجرنیوز.