رضا شیرمحمدی

عکس آرشیف از افغان هایی که ب صورت قانونی از مرز ایران عبور می کنند.
طرح دادن تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی قبلا در پارلمان ایران رد شده بود.
عکسی از مادران و کودکان قربانی در کابل در دست یکی دانشجویان معترض در شهر اوسنابروک آلمان
مرکز مهاجران سوبوتیکا که در مرز صربستان با مجارستان قرار دارد. عکس از سال ۲۰۱۶/عکس: DW/L.Tomic
مسئولان کمپ سنت آگوستین در نزدیکی شهر بن آلمان
مهاجران در حال عبور از مرز ایران و افغانستان در منطقه اسلام قلعه ولایت هرات
عکس آرشیف از تظاهرات گروهی از راستگرایان افراطی در آلمان
کنترول مرزی میان آلمان و اتریش
عکس آرشیف از یک صنف آموزشی صنف اول در یکی از مکاتب آلمان
روند انتقال گروهی از مهاجران زیرسن بدون سرپرست افغان و سوریایی از یونان به آلمان. سن و سال این مهاجران در پارلمان آلمان بحث برانگیز شده است.
گروهی از مهاجران  که در جریان سال ۲۰۱۵ به گونه دسته جمعی وارد اتحادیه اروپا شدند.
علی ب. مظنون به قتل یک دختر آلمانی توسط نیروهای کردی در عراق بازداشت و به پولیس آلمان تحویل داده شد.