شارلوت بواتيو

تجمع ضد مهاجران در مولینگار، ۲۴ مارچ ۲۰۲۳. کاپی از تویتر
 دیدار ژرالد دارمنن وزیر داخله فرانسه از شهر کاله، ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱.  عکس: رویترز
در فرانسه بسیاری از کارهای اداری مهاجران آنلانن شده است. عکس: فلیکر، کریتیف کومون
در اردوگاه پابرابه در لیتوانیا، حضور سربازان با سگ ها  .باعث وحشت مهاجران می شود. عکس: حق کاپی محفوظ است
مشارکت مهاجران در یک کارگاه مسایل سیاسی که توسط سازمان سکیورکاتولیک برنامه‌ریزی شده است، ٢۴ می ٢٠٢٢. عکس: مهاجرنیوز
علی، ترجمان سازمان داکتران بدون مرز در حال ارائه معلومات صحی در خیمه مهاجران. عکس: مهاجرنیوز
مرکز مهاجران در فیلاکیو
مهاجران در شهر کاله زیر خیمه ها زندگی می کنند. عکس: رویترز
عکس: رویترز
اردوگاه نیاکاولا در شمال یونان. عکس: مهاجرنیوز/دانا البز
دو عضو یک خانواده افغان همدیگر را در حومه پاریس در آغوش کشیده‌اند، ۲۷ اگست ۲۰۲۱. عکس از خبرگزاری روی
عکس آرشیف: سرپناه یک مهاجر افغان در  پورت دو لا شاپل، تابستان ۲۰۱۸. عکس از مهدی شبیل