شارلوت بواتيو

مهاجران در پورت دو لا ویلت، در شمال پاریس. عکس از خبرگزاری رویترز
طیبه عباسی، دختر خانواده عباسی در ایران تولد شده و افغانستان را ندیده و نمی‌شناسد. عکس از  Amnesty Internationl
پولیس در برابر یک کمپ مهاجران،١٢ جنوری ٢٠١٩. عکس از  یوتوپیا ٥٦
شماری از پناهجویان در پورت دولاشاپل در شمال پاریس. عکس از خبرگزاری رویترز
یک مهاجرو پولیس فرانسه در  مرز مشترک ایتالیا و فرانسه. انسا/ الساندرو دی مارکو
یک خانواده سوری هنگام رسیدن به مرز اتریش در سال ٢٠١٥. عکس از خبرگزاری رویترز
کمپ مهاجران در پورت دولا شاپل. عکس از مهاجر نیوز
هشت ژاندارم فرانسوی برای آستفاده از درون‌ها آموزش  دیده‌اند. عکس از ژاندارمری
یک مهاجر در مرکز زینتان در طرابلس. دی آر
هواپیمایی که پناهجویان اخراج شده را به افغانستان برمی گرداند.
عکس از مهاجر نیوز
گروهی از مهاجران در شمال پاریس، جنوری ٢٠١٩. عکس از خبرگزاری رویترز