فرانس 24

واسکت‌های نجات مورد استفاده مهاجران در سواحل لیبیا روز ١٩ جون، عکس از AFP
در این فیلم‌ها، مهاجر جوان با دستان خالی و در فاصله سی ثانیه‌، از بالکن چهار منزل بالا می رود تا کودکی را که تنها با یک دست از بالکن منزل چهارم آویخته بود نجات دهد.