لسلی کاره تورو

کشتی اوشین ویکینگ طی سه روز گذشته ۴٠٧ مهاجر را در دریای مدیترانه نجات داده است. عکس از اس او اس مدیترانه
صحنه‌ای از تظاهرات روز ١٧ جنوری در کمپ موریا. مهاجران خواهان امنیت و شرایط بهتر زندگی هستند. عکس از رویترز
کشتی سی واچ ٣ بیش از ١٠٠ مهاجر را به روز پنجشنبه و جمعه نجات داد. عکس: سازمان سی واچ
افیش فیلم Harbor. عکس :Blue Hour Films
مرکز پذیرایی از زنان مهاجر و بی بضاعت. عکس: Henri Garat / Ville de Paris
موانع در شهر کاله فرانسه، عکس از آرشیف، مهدی شبیل
مرکز شبانه پذیرایی شبانه از مهاجران در پورت دولیس، در بروکسل. عکس از مهاجر نیوز
ماتئو سالوینی در کنفرانس روز یکشنبه ١٥سپتمبر در شهر پونتیدا. عکس از: رویترز
خیمه‌های مهاجران در شمال پاریس، عکس از مهاجر نیوز
واسکت های نجات روی آب. عکس از: رویترز
عکس از صفحه‌ی روزنامه‌ی اونیر
شمار زیادی از مهاجران می‌گویند پس از ترک کشورشان نمی‌توانند کتاب بخوانند. عکس از مهاجر نیوز