لسلی کاره تورو

پولیس کمدپهای مهاجران در کاله را هر ۴۸ ساعت یک بار تخلیه می‌کند. عکس آرشیف از : مهدی شبیل/ مهاجر نیوز
تظاهرات در برابر پره‌فکتور  پولیس پاریس، ۱۲ مارچ ۲۰۲۱. عکس از تویتر  Adrian_crc@
مرکز بازداشت اداری برای خاریجان در حال اخراج در شهر رن. عکس از سیماد
آرشیف: تصویری از اردوگاه مهاجران درجنگل کاله قبل از تخلیه. عکس: مهدی شبیل/ مهاجرنیوز
 حدود ۴۰۰ پناهجو در این مرکز مهاجران در فولکستون به سر می‌برند. عکس: کاپی اکران RT
حدود ۷۰۰ خارجی خط اول مبارزه علیه ویروس کرونا شهروندی فرانسه را به دست آورده‌اند. عکس DR
کشتی اوپن آرمز ۲۶۵ مهاجر را طی دو عملیات جداگانه از مدیترانه نجات داد. عکس از اوپن آرمز
سال ٢٠٢٠ با شیوع ویروس کرونا و آتش سوزی اردوگاه موریا در لیسبوس رقم خورد. عکس: مهاجرنیوز
پیلوتان رضاکار هنگام جستجوهای هوایی بر فراز مدیترانه در هواپیمای کولیبری۲. عکس از گایل هنکنس/ پیلوتان رضاکار
مهاجران در نزدیک یورو تونل در شهر کاله. عکس: رویترز
صفحه جعلی فیسبوک اوفی. عکس از فیسبوک
بیش از ۲۰۰۰ مهاجر در کمپ سن دنی در شمال پاریس  زندگی می‌کنند. عکس از  سازمان همبستگی ویلسون