لسلی کاره تورو

موانع در شهر کاله فرانسه، عکس از آرشیف، مهدی شبیل
مرکز شبانه پذیرایی شبانه از مهاجران در پورت دولیس، در بروکسل. عکس از مهاجر نیوز
ماتئو سالوینی در کنفرانس روز یکشنبه ١٥سپتمبر در شهر پونتیدا. عکس از: رویترز
خیمه‌های مهاجران در شمال پاریس، عکس از مهاجر نیوز
واسکت های نجات روی آب. عکس از: رویترز
عکس از صفحه‌ی روزنامه‌ی اونیر
شمار زیادی از مهاجران می‌گویند پس از ترک کشورشان نمی‌توانند کتاب بخوانند. عکس از مهاجر نیوز
محمد تنها بازمانده‌ی سفر دریایی با این قایق است
دها تن از مهاجران در مرز میان لیبیا و تونس گیر ماندند. عکس از FTDES
عکس آرشیف: مهاجران بی سرپناه در خیمه‌های نزدیک پورت دولاشاپل، در شمال پاریس. عکس از مهاجر نیوز
مهاجران مرکز تاجورا بعد از  چهل کیلومتر پیاده روی خود را به مرکز مهاجران در طرابلس رسانیدند. عکس DR
مرکز پذیرش روزانه در پورت دولا شاپل. لسلی کاره تورو