مایا کورتوا

مهاجرانی که تازه به بندر دوور انگلستان رسیده‌اند، می ۲۰۲۲. عکس: رویترز
طیاره دانمارک در خدمت فرانتکس برای حفاظت از مرزهای  دریای شمال و کانال مانش. عکس: وزارت داخله دانمارک
,پناهجیوان در برابر یک مرکز پناهجویی در بروکسل، ۷ دسمبر ۲۰۲۱. عکس از داکتران دنیا در بلژیک
کودکی در حال قدم زدن از پس پنجره بازداشت‌گاه اداری در پاریس. عکس: مهاجرنیوز/مایوه پوله
 تعداد زیادی از نوجوانان پناهجو  کمترین اسنادی ندارند تا سن قانونی خود را ثابت کنند:  عکس از alliance/dpa/U Deck
سازمان سیماد از  «توقیف بدون دلیل» پناهجویان در مراکز بازداشت اداری انتقاد می کند. عکس از رویترز
 آتش سوزی‌های کنونی در یونان شدیدترین آتش سوزی در سی سال اخیر  در این کشور محسوب می‌شوند. عکس از رویترز
پارلمان اروپا. عکس از پیکچر الیانس
ثبت بایومتریک اطلاعات مربوط به مهاجران در اوروداک. عکس از پیکچر الیانس
کلینیک سیار داکتران بدون مرز در پاریس، پورت دولاویلت. عکس از مهدی شبیل/ مهاجر نیوز