مایوا پوله

یک مهاجر جوان در حال یادگیری زبان فرانسه در نهاد خانه انجمن ها در برتاین فرانسه. عکس از مهاجرنیوز/ مایوه پوله
در نزدیک شهر برست، هر سه شنبه  و پنجشنبه مهاجران نوجوان فوتبال بازی می‌کنند. عکس:مهاجرنیوز/ مایوا پوله