نبیله کریمی الکوزی

اردوگاه پناهجویان الیوناس در شهر آتن پایتخت یونان (اکتوبر۲۰۲۰)
ویکتور پارک شهر آتن: این پارک شدیدا تحت کنترول پولیس قرار دارد و از چند روزی به این طرف از ورود پناهجویان جلوگیری می گردد تصویر از نبیله کریمی الکوزی
محافظان امنیتی در برابر اردوگاه تومپا در مرز مجارستان و صربستان. عکس از خبرگزاری رویترز
تخلیه اردوگاه پیکپا در لیسبوس ۳۰ اکتوبر ۲۰۲. عکس: @lesvossolidarity
کاپیتان کارولا راکیته Crédit : Guglielmo Mangiapane, Reuters
سالانه تا ۲۵۰ هزار کودک و نوجوان در اتحادیه اروپا مفقود می شوند
دوازدهمین اجلاس ادغام در آلمان
الیوناس: اردوگاه پناهجویان درآتن
ده ها پناهجو در اردوگاه مرکزی در ایالت نورد- راین وستفالن به ویروس کرونا مبتلا شسده اند
رقم درخواست پناهندگی در سال گذشته میلادی، در آلمان کاهش داشته است
در ایتالیا اغلب مهاجران بدون سند و مدرک در بخش برداشت حاصلات کشاورزی کار می کنند
صحن کمپ روزکه در مجارستان، عکس از حسن فاضلی