نبیله کریمی الکوزی

ده ها پناهجو در اردوگاه مرکزی در ایالت نورد- راین وستفالن به ویروس کرونا مبتلا شسده اند
رقم درخواست پناهندگی در سال گذشته میلادی، در آلمان کاهش داشته است
در ایتالیا اغلب مهاجران بدون سند و مدرک در بخش برداشت حاصلات کشاورزی کار می کنند
صحن کمپ روزکه در مجارستان، عکس از حسن فاضلی
کمپ موریا در جزیره لیسبوس یونان
اداره مهاجرت آلمان نیز کاهش رقم درخواستی های پناهندگی را گزارش داده است
شمار  زیادی از کودکان نیز در میان مهاجران در کمپ های یونان به سر میبرند
دونیا میاتوویچ، کمیسار امور حقوق بشر شورای اروپا
تا اواسط ماه می احتمالا پناهجویان در اقامتگاه های شان تحت قرنطین قرار می گیرند (عکس آرشیف)
گروهی از پناهجویان افغان در جزیره لیسبوس یونان
مهاجران در حال رفتن به سوی ایتالیا پس از نجات یافتن از دریای مدیترانه، عکس از رویترز
سي واچ ۳ در جریان یکی از عملیات های نجات اش در مدیترانه. تصویر: پیکچر الاینس/دپي ا/س. کاوالي