نبیله کریمی الکوزی

کاپیتان کارولا راکیته Crédit : Guglielmo Mangiapane, Reuters
سالانه تا ۲۵۰ هزار کودک و نوجوان در اتحادیه اروپا مفقود می شوند
دوازدهمین اجلاس ادغام در آلمان
الیوناس: اردوگاه پناهجویان درآتن
ده ها پناهجو در اردوگاه مرکزی در ایالت نورد- راین وستفالن به ویروس کرونا مبتلا شسده اند
رقم درخواست پناهندگی در سال گذشته میلادی، در آلمان کاهش داشته است
در ایتالیا اغلب مهاجران بدون سند و مدرک در بخش برداشت حاصلات کشاورزی کار می کنند
صحن کمپ روزکه در مجارستان، عکس از حسن فاضلی
کمپ موریا در جزیره لیسبوس یونان
اداره مهاجرت آلمان نیز کاهش رقم درخواستی های پناهندگی را گزارش داده است
شمار  زیادی از کودکان نیز در میان مهاجران در کمپ های یونان به سر میبرند
دونیا میاتوویچ، کمیسار امور حقوق بشر شورای اروپا