ژولیا دومون

مهاجران در شهر  ویلیکا کلیدوشا در حال گذر از مرز  کرواسی، ٢٩سپتامبر٢٠٢٠. عکس: مارکو جوریکا/رویترز
حدود پانزده تن از نوجوانان که زیرسن بودن شان رد شده، از ۲۰ سپتمبر در یک حوابگاه موقتی در یک تئاتر ، در سن-سن-دنی می‌خوابند. عکس از ژولیا دومون
شمس الله، مهاجر ۱۶ ساله افغان قبل از آتش سوزی در کمپ موریا زندگی می‌کرد اما حالا در لیسبوس آواره شده است. عکس از مهدی شبیل/ مهجر نیوز
یک زن مهاجر که در صف توریع غذا ماسک به صورت دارد. عکس از  مهدی شبیل/ مهاجر نیوز
گروهی از مهاجرانی که از کمپ ویران شده  موریا فرار کرده‌اند، در پارکینگ مغازه لیدل در امتداد جاده میتلین زندگی می‌کنند. عکس از مهدی شبیل/  مهاجر نیوز
روز یکشنبه زنان با راه انداختن تظاهرات در جاده  منتهی به میتیلین، خواهان انتقال مهاجران از جزیره شدند.  عکس از مهدی شبیل/مهاجر نیوز
از آغاز ماه  اگست،۳۰۰ تا ۴۰۰ مهاجر در شهر سان دونی در شمال پاریس خیمه زده اند. عکس از پییر جوتی
معصومه علیزاده، بایسکل سوار افغان در فرانسه. عکس از تییری کمونال
مهاجران زیرسن در پاریس در ماه مارچ ۲۰۱۹.عکس از مهاجر نیوز
پروانه و خانواده اش بیش از سه ماه در اردوگاه موریا زندگی می کردند. عکس: جودیت بوت
حدود ۴۰ مهاجر در ۴ نومبر ۲۰۱۹ در یک کامیون در شمال یونان پیدا شدند. REUTERS/Stavros Karipidis
هر سال تعداد زیادی مهاجران از کشور های افریقایی به خاطر کار به اروپا سفر می کنند. عکس از مهاجرنیوز/مهدی شبیل