ژولیا دومون

معصومه علیزاده، بایسکل سوار افغان در فرانسه. عکس از تییری کمونال
مهاجران زیرسن در پاریس در ماه مارچ ۲۰۱۹.عکس از مهاجر نیوز
پروانه و خانواده اش بیش از سه ماه در اردوگاه موریا زندگی می کردند. عکس: جودیت بوت
حدود ۴۰ مهاجر در ۴ نومبر ۲۰۱۹ در یک کامیون در شمال یونان پیدا شدند. REUTERS/Stavros Karipidis
هر سال تعداد زیادی مهاجران از کشور های افریقایی به خاطر کار به اروپا سفر می کنند. عکس از مهاجرنیوز/مهدی شبیل
بیشتر ساکنان کمپ وویجاک، مهاجران افغان و پاکستانی هستند. عکس از ژن فرانک
شمار زیادی از مهاجران می‌گویند پس از ترک کشورشان نمی‌توانند کتاب بخوانند. عکس از مهاجر نیوز
مهاجران زیر سن در انتظار نوبت ملاقات در دفتر سلیب سرخ. عکس از مهاجرنیوز
از آغاز ماموریت خود، پیلوتان رضاکار نزدیک به ٢٠ قایق سرگردان را در مدیترانه ردیابی کرده اند. عکس از پیلوتان رضاکار
زنان مهاجر در کمپ پورت دو لا شاپل در شمال پاریس. عکس از مهدی شبیل
بریانسون، یکی از اولین شهرها در فرانسه برسر راه   پناهجویانی است که از ایتالیا وارد فرانسه می شوند. عکس از مهاجر نیوز.
گروه تئاتر آموزشگاه پییر کله‌ور. عکس از: مهاجر نیوز.