aasim saleem

عکس: رویترز/T.Al-Sudani
Photo: Aasim Saleem یک گروه از کودکان افغان در نزدیکی کمپ موریا، در جزیره لیسبوس.
Photo: Aasim Saleem پارک ویکتوریا در شهر آتن یکی از محلاتی است که پناهجویان بیشتر معاملات قاچاق میان پناهجویان و قاچاقبران در آن صورت می‌گیرد.
کنترول مرز میان اتریش و آلمان
کاشف کاظمی ۲۷ ساله؛ مهاجر از پاره‌ چنار پاکستان
ماکایابو نگانو، مهاجر ۴۴ساله از از کشور کنگو
جودی پناهجوی سوریایی
امید زمانی، پناهجوی افغان
دیدگاه های شماری از پناهجویان در مورد مهاجرت به آلمان
بیش از ۷۰۰۰ مهاجر در کمپ موریا زندگی می کنند
اطلاعات در مورد ایدز به پناهجویان
کودکان پناهجو در اروپا