dw com

عکس آرشیف: نیروهای امنیتی در مرز مشترک مقدونیه شمالی و یونان گزمه می‌زنند. عکس از جورج لیکوفسکی
عکس از آرشیف/ پولیس آلمان یک پناهجو را به ظن تلاش برای تجاوز جنسی بالای یک دختر بازداشت کرد
روند انتقال پناهجویان زیرسن و آسیب پذیر از یونان به شماری از کشورهای اروپایی جریان دارد
گروهی از مهاجران به بندر لامپدوزا رسیده اند./عکس: Reuters
موتر پولیس در شهر ایرفورت آلمان
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
عکس از آرشیف
هزاران مهاجر افغان از پاکستان و ایران، روزانه به کشورشان برگشت می‌کنند
عکس از آرشیف/ مقام های ایتالیایی می‌گویند که ده ها پناهجو از یک مرکز قرنطینه در این کشور فرار کرده اند
عکس از آرشیف/ به دلیل همه گیری ویروس کرونا، بازار کار مهاجران نیز آسیب پذیر شده است
عکس از آرشیف/  پناهجویان در یکی از صنوف، زبان آلمانی را فرا می گیرند
گروهی از کودکان پناهجوی آسیب پذیر و اعضای خانواده های شان از یونان به آلمان انتقال یافتند