dw com

باشندگان ادلب در سوریه مورد بمباران نیرو های دولتی و اسرائیل قرار دارند
رودخانه مرزی ماریتسا (ایوروس) که بین یونان و ترکیه قرار دارد./عکس: دویچه وله
عکس از آرشیف/پناهجویان در یونان
پولیس آلمان. عکس آرشیف
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان. عکس از ج.برگمن، پیکچر الیانس
عکس از دویچه وله/ نیروهای امنیتی افغان مصروف تامین امنیت در یکی از جاده‌های شهر کابل.
دویچه وله/ هورست زیهوفر، وزیر داخله فدرال در پیوند به رسوایی اداره بامف، در پارلمان آلمان پوزش خواست.
عکس از دویچه وله/ اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال ایالت بایرن از تصمیم گیری روی پرونده پناهجویان بازداشته شد.
پناهجویی که در یکی از اعضای اتحادیه اروپا پذیرفته نشود، در کشور دیگر این اتحادیه درخواست پناهندگی کرده نمی‌تواند.
دویچه وله/ آلمان متعهد است که ده هزار پناهجو را در چوکات برنامه اسکان مجدد اتحادیه اروپا بپذیرد.
دومنیک بارچ، نماینده بخش آلمان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
دویچه وله/ دادگاه اتحادیه اروپا قانونی را در خصوص الحاق اعضای خانواده پناهجویان زیرسن تصویب کرد.