dw com

پناهجویان اخراج شده افغان در کابل/ عکس از آرشیف
عکس از آرشیف/ اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
عکس از آرشیف/ در سال گذشته بیش از ۴۲۶ هزار شهروند افغانستان، از مناطق اصلی شان در این کشور بیجا شده اند
مرز یونان با ترکیه
عکس از آرشیف دویچه وله/ بیجاشدگان داخلی در افغانستان
تصویر از آرشیف دویچه وله
پس از مسدود شدن کمپ لیپا در بوسنیا، مهاجران به سوی جنگل در حرکت هستند./عکس:  Dado Ruvic/REUTERS
کودکان در «مرکز انکر» بامبرگ بازی می کنند. ۱۰ دسمبر سال ۲۰۱۹/عکس: InfoMigrants/M. MacGregor
عکس از آرشیف/ اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
عکس از آرشیف/ پناهجویان اخراج شده از آلمان در سال ۲۰۱۷ به کابل بازگشتند
عکس از آرشیف/ پولیس آلمان در جریان انتقال یک مظنون است
عکس از آرشیف دویچه وله