dw com

رقم درخواست پناهندگی در سال روان در آلمان افزایش را نشان می‌دهد
عکس از آرشیف/ نیروهای آلمانی با همکاران افغان شان در جریان برنامه آموزشی و مشورت‌دهی
مهاجران به تکرار تلاش می‌کنند خود را در لاری‌‌های باربری جا زده و به کشورهای اروپایی برسانند/عکس آرشیف
نیروهای آلمانی با همکاران افغان شان در جریان برنامه آموزشی و مشورت‌دهی

برای پناهجویان اخراج شده به افغانستان، امکان بازگشت به آلمان وجود ندارد./ COPYRIGHT: picture-alliance/dpa/M. Kappeler
قرار است گروه دیگری از پناهجویان افغان از آلمان در آینده نزدیک اخراج شوند
یک مرکز واکسیناسیون در شهر لاهور در پاکستان
Photo: Tanvir Shahzad/DW
عکس از (Picture_alliance)/ 
نیروهای آلمانی در افغانستان را نشان می‌دهد
عکس از زنان مسلمان در یک بازار در آلمان
عکس از آرشیف/ برگشت مهاجران افغان از ایران  به افغانستان
عکس از آرشیف/ اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
عکس آرشیف از زنان مهاجر در یکی از اردوگاه های مهاجران در یونان