dw com

عکس از آرشیف/ گروهی از مهاجران در مسیر بالقان
عکس از آرشیف/ مهاجران تخلیه شده افغان در کمپ نظامی رامشتاین در آلمان
حرم امام رضا در شهر مشهد/ ایران
Photo:alimdi/IMAGO
در ماه های گذشته شمار زیادی خبرنگاران در افغانستان قربانی ترور های هدفمندانه شدند (عکس آرشیف)
یک ترجمان افغان اردوی آلمان (دوم از طرف راست) در کندز (عکس از آرشیف)
در ماه های گذشته شمار زیادی خبرنگاران در افغانستان قربانی ترور های هدفمندانه شدند 
(عکس آرشیف)
تصویر از آرشیف دویچه وله: کودک دچار سوء تغذیه در شفاخانه ایندیرا گاندی در کابل
عکس از آرشیف/ اعضای گروه طالبان در کابل
مهاجران اوکرایینی در آلمان بیشتر شان زنان و کودکان اند
طالبان یک کمیسیون را برای برقراری تماس با چهره‌های سیاسی در خارج از افغانستان ایجاد کردند
Photo: Stringer/ Reuters
آرشیف: عملیه نجات مهاجران در دریای مدیترانه. عکس: اس او اس مدیترانه
اتریش تصمیم گرفت که ممنوعیت پوشیدن چادر در کودکستان‌ها را لغو کند