dw com

عکس از آرشیف/ برگشت مهاجران افغان از ایران  به افغانستان
عکس از آرشیف/ اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
عکس آرشیف از زنان مهاجر در یکی از اردوگاه های مهاجران در یونان
عکس آرشیف از پناهجویان در یکی از مرزهای اتحادیه اروپا در اوج بحران مهاجرت| Photo: Picture-alliance/Pixsell/Z.Lukunic
انگلا مرکل صدراعظم آلمان: "نژادگرایی زهری برای جامعه است."
پناهجویانی که در کانال مانش میان انگلیس و فرانسه متوقف گردیده اند: Picture alliance
عکس آرشیف: سربازان ترکیه مهاجران اخراج شده توسط پولیس یونان را با بس‌ها به منطقه مغازه مواد نفتی ازون کوپر انتقال می‌دهند.  عکس از مهدی شبیل
عکس آرشیف از پناهجویان زیرسن بدون همراه و بیمار در حال انتقال از یونان به آلمان
ایران: پرچم همجنسگرایان
محکوم شدن مرد سوریایی به جرم جنایت علیه بشریت در محکمه آلمان (فبروری ۲۰۲۱)
پناهجویان از جمله افراد به شدت در معرض خطر ابتلا به بیماری های عفونی هستند.
زنان مهاجر افغان جلوی اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس نوزدان شان را برای محافظت از باران درپلاستیک پیچانده اند