dw

احکام دیوان عالی اروپا در لوکزامبورگ الزام آور به شمار می آیند./عکس: Photo: Imago Images/P. Scheiber
اداره فدرال آلمان برای مهاجرت و پناهندگی، تصامیم بررسی در مورد چندین هزار پناهجو را متوقف کرده است / عکس: Picture-alliance/dpa/D.Karmann
دیوان عدلی آلمان
کشف مهمات منفجر نشده در اردوگاه مهاجران در لیسبوس
دسمبر ۲۰۲۰
مهاجران سوار بر یک قایق بادی در آب های مدیترانه
بیجا شدگان داخلی در افغانستان
رویداد های دلخراش عامل توجه بیشتر به مهاجرین افغان در ایران شد
مهاجران سوار بر یک قایق بادی توسط نیرو های دریایی لیبیا در آب های مدیترانه نجات داده شدند.١٥جنوری ٢٠١٨. عکس از رویترز
احتمالا افغانستان بیش از ۳۰ میلیون آواره داخلی دارد
عکس از آرشیف: مهاجران افغان در ایران/عکس: Picture Alliance/Ton Koene
در سال گذشته ۹۵۰ مورد رویداد جنایی ضد مسلمانان در سراسر آلمان انجام شده است
تصویر از آرشیف: مهاجران اخراج شده افغان از ایران