dw

عکس از آرشیف
مهاجران در آلمان، عکس از پیکچر الاینس
وزیر داخله آلمان به پناهندگان سوریایی که برای گردش به کشورشان سفر می‌کنند هشدار داد
قایق مهاجران در دریای اژه میان ترکیه و یونان. عکس از آرشیف
دولت گفت که مسیر جدید مهاجرت سریع بیشتر روی بخش های انجنیری، فناوری و سایر علوم معطوف خواهد بود.
نری ایسپ راکی، رپ‌خوان امریکایی
پناهجویان در یونان
وضعیت پناهجویان در اردوگاه‌های یونان اسفناک دانسته می‌شود.
 از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ رقم دانش آموزان خارجی در مکاتب ابتدایی آلمان از ۶.۶ درصد به ۱۱.۶ درصد افزایش یافته است.
دادگاه اتحادیه اروپا قانونی را در خصوص الحاق اعضای خانواده پناهجویان زیرسن تصویب کرد.
۲۷۵هزار افراد فاقد مسکن در آلمان پناهجویان و مهاجرانی که در مراکز ویژه به سر می‌برند
عکس از آرشیف دویچه وله/ پناهجویانی را نشان می‌دهد که قایق حامل شان در مدیترانه غرق شده است.