dw

هزاران تن از مناطق درگیر جنگ در شمال غرب سوریه فرار کرده اند
۳۱ پناهجوی جدید افغان از آلمان (عکس آرشیف)
یک اردوگاه مهاجران در ترکیه
شماری از پناهجویان در ترکیه. عکس آرشیف
شمار گیرندگان پول کودک در آلمان افزایش یافته است
اتحادیه اروپا و مساله مهاجرت
شماری از پناهجویان در ترکیه. عکس آرشیو.
شمار زیادی از کودکان نیز در میان مهاجران در کمپ های یونان به سر میبرند
نشست دو روزه پناهندگان سازمان ملل با حدود ۳۰۰ شرکت‌کننده
عکس از آرشیف
عکس از آرشیف
عکس از دویچه وله/ آلمان در نظر دارد در مسوده قانون تازه، روند ورود کارگران مسلکی را به این کشور تسهیل کند.