dw

حکومت آلمان اخراج پناهجویان رد شده افغان را به کابل متوقف کرد.
در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۶۰۰ مورد حمله بالای پناهجویان و اقامت گاه های شان در آلمان صورت گرفته است.
یک تن به ظن قتل یک دختر و مادرش در شهر برلین آلمان بازداشت گردید.
شماری از سازمان های مددرسان هشدار می دهند که با شیوع ویروس کرونا در جزایر یونان، احتمال بروز یک فاجعه بعید نخواهد بود.
اجساد گروهی از مهاجران از یک لاری در موزامبیک به دست آمد.
آلمان برنامه پذیرش پناهجویان را به دلیل ویروس کرونا به حالت تعلیق درآورد.
اخراج پناهجویان افغان از آلمان به دلیل ویروس کرونا، احتمالاً به تعویق بیفتد.
گروه‌های مددرسان از احتمال جان باختن دسته جمعی پناهجویان ناشی از گسترش ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده اند.
آلمان شماری از مرزهایش را با کشورهای همسایه مسدود نمود.
عکس از آرشیف/ افغان ها با مشکلات بیشتر نسبت به پناهجویان دیگر در ترکیه مواجه اند.
پولیس یونان از گاز اشک آور در برابر پناهجویان استفاده کرده است.
مهاجران در مرز ترکیه و یونان: «ما زندگی دیگری می‌خواهیم»