infomigrants partner

بر بنیاد یک پژوهش تازه، پیچیدگی مقررات مانع ورود پناهجویان و مهاجرین به بازار کار آلمان می‌شوند.
در سال جاری، رقم پناهجویان و آوارگان در سطح جهان به بیش از ۷۰ میلیون تن رسیده است.
کلیسای پروتستان در آلمان خواهان کمک فوری به مهاجرانی شد که در عرشه کشتی «سی واچ ۳» به سر می برند.
عکس از آرشیف/ حدود یک درصد از پناهندگان در جهان تحصیل می‌کنند.
در هفته گذشته سازمان امدادی «سی واچ» که از آلمان است، بیش از ۵۰ تن را در برابر ساحل لیبیا از یک قایق بادی نجات داد.
این مهاجران از سال ۲۰۱۴ و در حالی که سعی داشتند خود را طی سفری خطرناک با عبور از بحیره مدیترانه به اروپا برسانند، مفقود شده اند.
گروه دیگر از پناهجویان اخراجی افغان به کابل رسید.
اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال در جریان بررسی مجدد، پناهندگی حدود ۶۰۰ تن را لغو کرده است.
قرار است امروز (دوشنبه ۱۷ جون) یک گروه دیگر از پناهجویان افغان از آلمان اخراج شود.
عکس از آرشیف/ اتحادیه اروپا به هدف جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان به بیش از ۳۲ هزار تن اجازه ورود قانونی به این اتحادیه را داده است.
در حال حاضر فقط ایالات بایرن و زاکسن در فواصل منظم نه فقط خلافکاران و خطرآفرینان، بلکه پناهجویان دیگری را هم که تقاضاهای پناهندگی شان ردشده، به افغانستان پس می فرستند.
قرار است احزاب راست‌گرا، جناح تازه‌ای را در پارلمان اروپا تشکیل بدهند.