infomigrants partner

Photo: Armin Weigel/dpa نمای بخشی از شهر امبرگ در جنوب آلمان.
ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا
عکس از آرشیف/ سازمان ملل نسبت به وضعیت کودکان در لیبیا ابراز نگرانی کرد.
عکس از آرشیف/ پناهجویان در یکی از جاده‌های یونان.
ایالت نوردراین وستفالن آلمان در نظر دارد که کمبود آموزگاران را با آموزش‌دهی و استخدام پناهجویان برطرف کند.
سازمان های غیردولتی اسپانیایی اجازه یافته اند که محموله‌های کمکی را از بندر بارسلونا به جزایر یونان انتقال بدهند.
محکمه عالی فدرال آلمان در شهر کارلسروهه
عکس از آرشیف/ کابینه حکومت آلمان فدرال با یک مسوده قانون در زمینه سختگیری بیشتر برای اخراج پناهجویان موافقت کرده است.
پارلمان اروپا روی تشدید قوانین ویزا و افزایش نیروهای محافظت از سرحدات خارجی اتحادیه اروپا توافق کرد.
قرار است هفته آینده یک گروه دیگر از پناهجویان افغان، از آلمان به کابل فرستاده شود.
پناه بردن مهاجران به کلیسا ها در آلمان باعث ایجاد مشکل حقوقی شده است
یک عضو ارشد حزب سوسیال دموکرات آلمان خواسته است که برای پذیرش پناهجویان نجات داده شده در مدیترانه، "برنامه پذیرش ایالتی" در نظر گرفته شود.