leslie carretero

سلیف و ۹ مهاجر دیگر در سرک های یکی از شهرهای جزیره سیسیلی می خوابند./عکس: DR
امین و دوست دختر آلمانی اش/عکس: خصوصی
متروی پاریس. عکس از پیکسابی
پارک مکسیمیلین در مرکز بروکسل به محل تجمع مهاجران بدل شده است. عکس  از آرشیف  مهاجر نیوز