mehrnoosh entezari

فیلیپو گراندی، رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان است.
رئیس اداره کاریابی آلمان فدرال افزود، حدود  ۲۸ هزار مهاجر به یادگیری مسلک‌های مختلف مشغول هستند
در بیهاج، بوسنیا، بسیاری از مهاجران در خیابان ها می خوابند. عکس: IFRC
سازمان غیر دولتی "پرو اکتیف آرمس" این مهاجرین را در سال ۲۰۱۸ در بحیره مدیترانه از آب بیرون کشید.
نشر شعر سیاستمدار حزب آزادی اتریش در سراسر کشور باعث خشم و ناراحتی شد
یکی از مهاجران افغان در حال انتقال به میدان هوایی فرانکفورت
مهاجران در کورس آموزش زبان آلمانی
شماری از پناهجویان در حال بازگشت از آلمان
مدت ها است که  بخش‌های کوچکی از جوامع کشورهای مغرب علیه همجنس‌گراهراسی مقاومت می‌کند
مهاجران در کورس آموزش زبان آلمانی
یک پناهجو در حال اخراج از آلمان
عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پاهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت